Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby var på byvandring i Broager sammen med de lokale byrådskandidater.

Tempo på byudvikling i Broager

Sammen med Venstres byrådskandidater Daniel Staugaard og Erik Krogh drog Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby og Venstres lokale vælgerforeningsformand, Hans Valdemar Moldt, forleden på byvandring i Broager for at se på byudvikling. 

Både byparken, Torvet, planerne for grunden ved den gamle børnehave, de mange aktiviteter på Broagerhus og nye udstykningsmuligheder, der kan sikre bosætning og udvikling i Broager var en del af gåturen.

Det var ikke vejret, der var med de fire venstrefolk. Det viste sig fra sin absolut mest danske side med regn, rusk og lidt pletvis sol, men humøret var højt og de mange input til, hvordan man i fællesskab kan udvikle Broager vil indgå i det politiske program for, hvordan hele Sønderborg Kommune fremover kan udvikles.

Ideer

Venstre samler lige nu ideer til, hvordan man kan gøre hele Sønderborg Kommune stærkere, men ligesom alt andet, så påvirker Coronaen arbejdet og det betyder at mange møder og besøge er aflyst og skubbet til senere på året, men der holdes digitale møder med alle, der gerne vil bidrage og der gennemføres gåture forskellige steder i kommunen.

 På Torvet så de fire venstrefolk på udvidelses- og omdannelsesplaner, der kan sikre bedre parkeringsforhold og samtidig skabe mulighed for både markedsdage og andre aktiviteter. Også Broagerhus blev der gjort ophold ved.

Udstykninger

Broager har basis for flere nye udstykninger, der kan gøre Broager stærkere og tiltrække både børnefamilier, seniorer og øvrige. 

“Området ved Jørgensby kan med fordel udvides med flere boliger på den anden side af naturvådområdet, som passende kan samtænkes mellem rekreativt område og klimatilpasning. Sammen med en række andre områder, der samtidig er bynære og med udsigt til natur og marker. Det er mange steder det kunne genlyde af børnestemmer og gode rammer for familier og ældre. Det flugter også med ønskerne fra lokalt hold og det bakker venstre op om”, siger Ellen Trane Nørby. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83