Her ses den eksisterende legeplads, og der er ikke meget at gøre godt med for børnene i frikvarterne eller fritiden, men det skulle gerne snart blive ændret.

Bæredygtig legeplads i Kollund får 400.000 kr.

Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune har bevilget 400.000 kr. til en bæredygtig legeplads ved Kollund Skole.

“Jeg ser frem til at følge med i Støtteforeningens for Kollund Skole og Børnehus‘ vision om en bæredygtig legeplads, som kan være et forbillede for andre”, siger borgmester Thomas Andresen (V).

På Kollund Skole har man i mange år været god til at vise, at mindre skoler godt kan levere uddannelse på højt niveau. 

Men på grund af udviklingen i børnetallet har man også i Kollund været nødt til at tænke i nye baner. 

Skolens støtteforening har derfor sat legepladsen på agendaen.

Det har været et stort ønske at bringe mere end kun leg tilbage på den gamle legeplads. 

Ved at inkludere bæredygtighedstanken og FN´s verdensmål, vil foreningen etablere et område som fremmer leg og læring. 

Med hjælp af Kollunds Borger og Ungdomsforening (KBU) vil støtteforeningen sørge for, at yderområderne friskes op med en helt ny sikker motorisk legeplads, så børnene kan danne konstruktive fællesskaber i leg og hygge i både frikvarterne samt fritiden.

Derudover skal der etableres områder med forskellige planter og installationer, som fremmer og synliggør biodiversitet. Materialerne skal så vidt muligt være af genbrugsmateriale eller bæredygtig produktion.

Indsamling

“Skolen er løbende blevet moderniseret indvendig med friskluft anlæg og EDB-system. Nu vil vi gerne have yderområderne med”, siger den lokal ildsjæl, Torben Thomsen, som præsenterede det først oplæg for skolens og støtteforeningens bestyrelse.

Foreningen har siden efteråret været i gang med at udarbejde et koncept og starte en indsamlingen blandt lokalbefolkningen, virksomheder og fonde. 

Støtteforeningen kan allerede nu oplyse, at det er gået godt med at samle midler til projektet. 

“Vi har indsamlet næsten 200.000 kr., hvilket er rigtig flot. Fonde og puljer vil gerne bakke projektet med solid lokal opbakning. Vi håber, at vi kan nå at samle yderlig 150.000 kr. igennem store og små donationer. En bred opbakning vil hjælpe utrolig meget”, siger Jens Boysen, der er formand for Kollund Skole og Støtteforening. ■

Støtteforeningen har tænkt i helt nye baner, og satser på en helt ny og fed legeplads, der gerne skulle stå klar efter sommerferien.

Skrevet af

 Sara Møller Thomsen