Torben Christensen, Rinkenæs, mener ikke, det fungerer med sortering af affald.

Forvirring om manglende tømning af genbrugsspande

I 2020 lancerede Sønderborg Forsyning en ny ordning til sortering af affald. 

Flere borgere i Rinkenæs mener ikke, at den fungerer ordentligt.

I Facebook-gruppen Bevar Rinkenæs har ét opslag fra den 16. januar skabt adskillige reaktioner. 

Torben Christensen lavede et opslag om den nye affaldssorteringsordning, der blev sat i kraft i uge 39 og 40 sidste år. I opslaget undrede han sig over, at genbrugsbilen havde været forbi – uden at tage hans og naboernes plast med sig. Det stod hurtigt klart, at han ikke er den eneste, der har gjort sig dén tanke.

Forvirrende formiddag

“Hist og pist har de været her og tømt, men vi har ikke fået vores tømt.”

Torben Christensen måtte lørdag den 16. januar konstatere, at genbrugsbilen havde været forbi, men at hans og naboernes genbrugsspande ikke var tømt. På Sønderborg Forsynings hjemmeside havde han, ligesom flere andre, set, at genbrugsbilen ville stoppe forbi. Derfor undrede flere rinkenæssere sig på Facebook over, at deres egne spande ikke var tømt, mens andres spande var.

Forklaring følger

Sønderborg Forsyning siger, at der lørdag den 16. januar var tale om en ekstraordinær tømning af spandene. Den 4. januar begyndte en ny ordning med mere regelmæssige tømmedage. Med overgangen til de regelmæssige tømmedage, ville enkelte husstande blive ramt af et overlap mellem den gamle og den nye ordning. Derfor indførte Sønderborg Forsyning en ekstra tømmedag den 16. januar, der skulle dække behovet i overgangsperioden. Det gjaldt dog ikke alle husstande, da det blot var enkelte, der ville “miste” en tømmedag i overgangsfasen. Da genbrugsbilen, uden at gøre holdt, rullede forbi flere husstande lørdag, var det altså helt efter hensigten.

Forsvindende små spande

Noget andet, som også har skabt undring, er spandenes størrelse. Også i denne henseende byder flere rinkenæssere ind med de erfaringer, de har haft med de nye spandes størrelse. Flere beboere oplever, at især plastbeholderen fyldes hurtigt op. “Alt, du køber i dag, er jo pakket ind i plastik. Så går der max en uge, før de er fyldt op,” siger Torben Christensen, der bakkes op af de mange kommentarer i Facebook-gruppen.

En løsning på problemet er enten en større beholder, eller at beholderne tømmes oftere. Men det koster penge – og hvor skal de så komme fra? Et engangsbeløb på 170 kr. og en årlig ekstrabetaling på ca. 447 kr. giver husstanden én ekstra spand til f.eks. plast. De penge, mener Torben Christensen, burde ikke komme fra borgernes lomme.

Et problem for de få

Selvom mange i området oplever det som et problem, kører det, ifølge Sønderborg Forsyning, fint for de fleste. På sonfor.dk skriver Sønderborg Forsyning, at 75 % af husstandene i Sønderborg Kommune består af 2 eller færre personer, og at 40 % af indbyggerne bor alene. 

De små husstande, der udgør størstedelen af kommunen, oplever, ifølge Sønderborg Forsyning, typisk ikke problemer. Derfor kræves ekstra betaling fra dem, der har brug for en ekstra spand. Den anden løsning på problemet – at spandene tømmes oftere – er ifølge Sønderborg Forsyning endnu dyrere. “Hvis vi indførte 14 dages tømning på alle genbrugsbeholderne, ville det betyde en fordobling af det antal tømninger, vi har i dag – og det vil betyde en fordobling af både mandskab og materiel.” Det ville betyde en ekstra regning på 8-900 kr. til alle kommunens borgere, skriver forsyningen på sonfor.dk. Derfor holder Sønderborg Forsyning fast i den nuværende ordning, der betyder, at dem, der skal bruge ekstra plads, skal betale for det af egen lomme.

Et problem eller ej?

Én ting er helt sikkert. I Rinkenæs har de ikke før oplevet problemer med pladsmangel i deres spande. Dét er et problem, der er kommet til, efter den nye ordning trådte i kraft. 

“Vi har ikke haft problemer før,” siger Torben Christensen.

“De har fejldimensioneret, hvor store containerne skulle være.” Fordi boligforeningen, Torben bor i, ikke mener, at størrelsen og antallet af spande er tilstrækkeligt, mener de heller ikke, at det er dem, der skal betale for ekstra spande. Det er trods alt ikke et problem, de tidligere har oplevet, så: “hvorfor skal vi bruge ekstra penge på, at de skal køre ud med nye containere?”, siger Torben Christensen. 

Denne holdning lader til at få opbakning blandt medlemmerne i kommentarsporet til hans opslag på Facebook. 

En medarbejder fra Sønderborg Forsyning besøger snart boligforeningen for at se på problemet og de mulige løsninger. ■

Skrevet af

Esben Cronback
Esben CronbackReporter
Ring til 26 77 22 72

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80