Formand for Lokalhistorisk Forening for Sundeved, Povl C. Callesen, overrækker diplom til John Solkær, der blev æresmedlem.

John Solkær udnævnt til æresmedlem

Fhv. borgmester John Solkær, Blans, er blevet udnævnt til æresmedlem i Lokalhistorisk Forening for Sundeved.

John Solkær kom med i bestyrelsen i 2010 og blev næstformand. Han var formand i perioden 2012 til 2017; og har så igen været næstformand i 2018 til 2020.

“Du valgte at gå af som formand i 2018 for at få et generationsskifte, og du blev igen næstformand og jeg blev valgt til formand. Jeg må sige, vi har haft et forbilledligt samarbejde i “formandskabet”; men vi har jo også kendt hinanden i nærmest flere generationer – svømme lærer, fodboldtræner, kontorkollega på Nydam­skolen, politisk chef som borgmester og jagtkammerat”, sagde formanden Povl C. Callesen, som roste John Solkær for i sin formandstid at have skabt grobund for en velkørende forening i stadig udvikling.

“Lokalhistorisk Forening for Sundeved er i den tid blevet en kendt størrelse i foreningslivet i gamle Sundeved, herunder også igennem et samarbejde med folkeskolerne”, nævnte Povl C. Callesen.

Bedre rammer

“I din formandsperiode havde du et helt klart fokus, nemlig at skaffe foreningen bedre rammer for dens virkefelt og område. De fysiske rammer på Truenbrovej hvor foreningen i starten af din formandsperiode havde til huse, var nedslidte og usunde; fugt, svamp mm – her kunne renovering inden for husets rammer og maling ikke hjælpe. Du var derfor mere end klar til at trække et stort læs, da det viste sig, at Bakkensbro Skole blev nedlagt som folkeskole og umiddelbart ikke kunne sælges. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83