Kobbermølle Museum byder på særudstilling om den nye grænse i 1920.

Særudstilling om 1920-grænsen

Kobbermølle Industrimuseum har netop åbnet en særudstilling i anledning af 100-året for 1920-grænsen:

Titlen er “Vi blev skåret igennem — wir wurden durchgeschnitten”.

“Vi blev skåret igennem” er et citat fra en kvinde i Kobbermølle i 1920. 

Kobbermølle Industrimuseum ligger kun få meter fra grænsen, og den lille å Krusåen, der fra 1612-1962 leverede energi til det tidligere kobber- og messingværk, blev da en overgang grænsevandløb. 

Dragningen af en ny statsgrænse havde gennemgribende indvirkning på området. For kobberog messingværket og indbyggerne i den daværende Kobbermølle kommune var den nye grænse en utroligt indgribende forandring. 

Tre afsnit

Udstillingen belyser i tre afsnit fordelt i de tre museumshaller forløbet af afstemningen, diskussionen om grænsens endelige forløb og virkningerne af den nye grænse. Den består af meget omfattende tosprogede teksttavler og en række udstillingsgenstande og suppleres af to billedpræsentationer på video og to tosprogede film om afstemningen. 

Den unge danske kunstner Oskar Koliander har udlånt flere værker med temaet grænse, bl.a. en neoninstallation, der viser forløbet af hele grænsen. 

Desuden vises et lille udvalg af malerier af marinemaleren og tolderen H.W. Spitzmann fra Kruså/Kobbermølle.

Hovedvægten i særudstillingen er lagt på, hvad der fandt sted i Kobbermølle i 1920: Den økonomiske situation for kobber- og messingværket, Flensborgs indflydelse, selve afstemningen i Kobbermølle, begivenhederne og deres følger for stedet og dets beboere. 

I denne sammenhæng sættes to personligheder i Kobbermølle over for hinanden, den tysksindede leder af den tyske skole Heldt og den dansksindede politisk engagerede arbejder Nikolaj Nielsen. 

Som repræsentanter for de mange forskelligartede interesser rundt om afstemningen og grænsedragningen præsenteres forretningsmanden og godsejeren Matthias Hübsch, den danske politiker H.P. Hanssen og den tyske politiker Adolf Köster. 

Mindretal

Med eksempler beskrives de økonomiske følger for Kobbermølle, at der opstår et dansk mindretal, samt håndhævelsen af grænsen.

En særligt mærkbar konsekvens for Kobbermølle, der hang sammen med grænsedragningen, var indførelsen af grænse- og toldkontrol på dansk og på tysk side — disse påvirkede ikke kun varetrafikken, men også beboernes liv blev forandret. Gamle forbindelser blev afbrudt og nye opstod. Rigtig meget er i de forløbne 100 år skrevet om begivenhederne omkring 1920, og talrige udstillinget i Danmark og Tyskland viser og har vist et mangfoldigt billede af omvæltningerne. Til orientering og supplerende oplysning for museets besøgende har Industrimuseet udgivet en 40-siders kronologisk oversigt. Den beskriver kortfattet 1.500 års grænsehistorie, men med hovedvægt på årene umiddelbart før og efter 1920. Særudstillingen vises frem til oktober 2021. Udstillingen er muliggjort med tilskud fra Traugott Møllers Fond, Slesvig-Flensborg Amts kulturfond og delstaten Slesvig-Holsten og med støtte fra Harrislee Kommune. Udstillingen kan ses i museets åbningstid lørdag og søndag kl. 13-17, samt efter aftale for tilmeldte grupper på mindst 8 personer alle dage hele året. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83