Heksehuset står klar til sommer

Af Ditte Vennits Nielsen
Padborg Friluftsscene går efter påske i gang med at genopføre Heksehuset. Efter planen skal det står færdigt til sommer.
På foreningens generalforsamling blev Ninna Schrum valgt til dirigent.
Formanden Karen Holubovsky aflagde beretning over det forgangne år og kasseren Merete Schleef nævnte, at man mangler 66.000 kroner til byggeriet af Heksehuset, men bestyrelsen har søgt flere fonde, så hun var fortrøstningsfuld med at få pengene hjem.
Genvalgt blev formanden Karen Holubovsky og bestyrelsesmedlem Niels Jessen. Den øvrige bestyrelse består af Ninna Schrum, Merete Schleef, Ulla Thietje og Ida Sandholdt.
Nyvalgt som suppleant blev Erik Dall Jørgensen, som afløser Pia Prip Madsen, der ikke ønskede genvalg.

Generalforsamling i Padborg Friluftsscene var velbesøgt. Foto Ditte Vennits Nielsen