Katrina Lentfer Petersen er med i arbejdsgruppen bag Kvindemessen. Foto Lene Neumann Jepsen

Katrina Lentfer Petersen er med i arbejdsgruppen bag Kvindemessen.
Foto Lene Neumann Jepsen

Gråsten i hjertet

Katrina Lentfer Petersen er én af de fire ildsjæle bag Kvindemessen.

Til dagligt arbejder Katrina Lentfer Petersen som indretningskonsulent hos Møblér med Hebru, men i disse uger har hun desuden travlt med at organisere Kvindemessen 2018, som finder sted i Ahlmannsparken torsdag den 15. marts 2018. Sammen med de tre andre kvinder, Lene Kock, Gitte Bruhn og Ingrid Skovbo Johannsen knok-ler arbejdsgruppen bag Kvindemessen med at in-vitere områdets butikker, lave reklame for messen og planlægge programmet ned til mindste detaljer. Katrina Lentfer Petersen er meget glad for hendes tre kolleger. ”Vi kommer alle med vores forskellige vinkler til arbejdsgruppen og har mange gode ideer”, fortæller Katrina Lentfer Petersen.

Engagerer sig lokalt

Der går mange timer af fritiden med at plan-lægge og gennemføre et så stort arrangement som Kvindemessen. Men det arbejde lægger Katrina med glæde. ”Jeg vil gerne engagere mig lokalt og gøre en for-skel i mit frivillige arbej-de”, siger Katrina Lentfer Petersen, der har Gråsten i hjertet. ”Det er min by og ved at hjælpe til med et arrangement som Kvindemessen kan jeg støtte op om vores lokalområde og gøre Gråsten mere attraktivt”, siger Katrina Lentfer Petersen. ■