Hans Lindum Møller mødte kritik med sine planer om ny bådhal.

Hans Lindum Møller mødte kritik med sine planer om ny bådhal. Foto Lene Neumann Jepsen

Plan om ny bådhal møder skarpe protester

Hans Lindum Møller og Claus Boisen, ejerne af Marina Minde, ønsker at opføre en bådhal på stedet, hvor der for tiden er udendørs vinteropbevaring af både. Sådan en bygning kræver en ny lokalplan for området.

Kommunen havde derfor indkaldt til borgermøde på Restaurant Værftet, hvor 34 personer var mødt op.

Her fremlagde Hans Lindum Møller planerne for den nye bådhal og hans øvrige fremtidige udviklingsplaner for Marina Minde. Hans Lindum Møller ønsker med bådhallen at bidrage til livet på Marina Minde og forventer en højere belægningsprocent i havnen, som følge af, at han kan tilbyde indendørs vinteropbevaring.

”Vi kan bedre udnytte vores kapacitet med en bådhal og ifølge vores beregninger, kan vi ansætte en medarbejder mere, hvis vi har denne bådhal” fortalte Hans Lindum Møller.

Til mødet havde Hans Lindum Møller medbragt visualiseringer af den nye bådhal, så man kunne forestille sig at den ville se ud på den ønskede placering.

Kritik

Disse visualiseringer blev dog hurtigt skudt ned af bl.a. bestyrelsesmedlem i Rendbjerg Grundejerforening Carl-Erik Jensen.

”Hvis der skal være 8 meter op til taget, så vil porten ifølge visualiseringen kun være 4 meter høj. Der kan jo ikke komme nogen både ind. Så der er noget der ikke stemmer her”, sagde en vred Carl-Erik Jensen og udtrykte mistillid til visualiseringen. Andre lokale borgere nærede tvivl til om bådhallen ville overholde de angivne mål i planerne.

Forringet udsigt

De generelle protester på mødet gik på, at den nye bådhal ville tage udsigt fra de omkringliggende sommerhuse.

Grundejerforeningen Rendbjerg vurderer, at 25-30 af deres sommerhusejere vil blive ramt i større eller mindre grad og få taget en del af deres udsigt.

Det blev diskuteret i skarpe vendinger, om hallen ville tage udsigt eller ej og hvad man kunne definere som ”udsigt”.

Også tidligere konflikter omkring parkeringsforhold og træbeskæring blev inddraget. Derudover var der bekymringer omkring støj og trafikgener, der blev nævnt.

Det lokale byrådsmedlem Daniel Staugaard opfordrede til, at kommunen udarbejder visualiseringer med udgangspunkt fra de forskellige grundejere, så man får et oplyst og sagligt grundlag at diskutere ud fra.

”Så kan vi tage et borgermøde mere og føre en god dialog. Selvom det kan betyde at planen for høringstidspunkt skal skubbes lidt bagud”, foreslog Daniel Staugaard.

Den foreløbige plan er at den nye lokalplan sendes i høring efter 1. politiske behandling den 2. maj. ■

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27