Kloakseparering ved Kongevej og Elleygade i Gråsten har haft store konsekvenser for Benny Gisselmann både privat og arbejdsmæssigt.

Benny Gisselmann får vandskade

Kloaksepareringen på Kongevej i Gråsten foregår på 3. uge.

Den medført forleden en større vandskade hos Benny Gisselmann.

Vandskaden har berørt både familiens privatbolig samt autoværkstedet.

Det betød, der stod 10 centimeter vand på gulve og et helt nylagt trægulv i privatboligen.

Benny Gisselmanns forsikring var hurtigt behjælpelig med affugtere, men vil ikke dække udgiften ved uheldet.

Glemt højvandslukker

Når vandet trængte ind skyldes det enten at kommunen eller entreprenøren havde glemt at sætte en højvandslukker i under gravearbejdet. 

Derfor valgte Benny Gisselmanns eget forsikringsselskab at tage affugterne væk, da det ikke er dem, der skal betale. 

Hvem der har glemt at isætte højvandslukker, er endnu ikke afklaret.

Så længe spørgsmålet ikke er besvaret, er den, der bærer udgiften til en egentlig affugtning af ejendommen heller ikke fundet.

“Det er begyndt at lugte ret grimt”, fortæller Benny Gisselmann, som håber, der bliver fundet en løsning i løbet af få dage. ■

Skrevet af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80