Visualiseringen af biogasanlægget ved Kværs.

Ekspropriation i biogassagen i Kværs

Sønderborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har holdt møde om ekspropriation af jord fra tre matrikler ved Snurom og Kværs.

Meningen er, at den eksproprierede jord skal bruges til at anlægge en tilkørselsvej til biogasanlægget, som firmaet Nature Energy ønsker at bygge ved Kværs.

Tilkørselsvejen skal have indkørsel fra Felstedvej, så der skal også anlægges frakørselsbaner samt etableres to heller på Felstedvej. Selve tilkørselsvejen vil blive ca. 750 meter lang, inden den når ind til biogasanlægget. 

Vejen vil blive etableret som privat fælleseje mellem Nature Energy og Sønderborg Kommune; men med Sønderborg Kommune som ejer. Nature Energy skal stå for både omkostningerne ved ekspropriationen samt drift og vedligeholdelse af vejen.

Nej til biogas

Gårdejer Hans Jørgen Vaarbjerg, som er medlem af “Nej til biogas” gruppen i Kværs, er utilfreds med, at kommunen vil ekspropriere privat jord.

“Det er svært at forstå kommunens hastværk med at ekspropriere, da de klager, “Nej til biogas” gruppen har indgivet til både statens Planklagenævn og Miljø- og Fødevareklagenævnet, endnu ikke er blevet behandlet”, siger en rystet Hans Jørgen Vaarbjerg.

Uberettiget ekspropriation

Samme undren giver gårdejer Hans Lilleør på Ladegård også udtryk for. Han er en af de tre lodsejere, som bliver udsat for ekspropriation.

Planklagenævnet forventer først at have en afgørelse klar senest inden udgangen af april 2021, og Miljø- og Fødevareklagenævnet forventer ligeledes selv først at have en afgørelse klar senest omkring september 2021.

Både Hans Jørgen Vaarbjerg og Hans Lilleør stiller spørgsmål ved, om ekspropriationen er i almenvældets interesse, hvilket den skal være, for at kunne gennemføres. De mener begge, at indtil videre er kun ét sikkert, nemlig at den vil komme Nature Energy til gode.

I det hele taget, har Hans Jørgen Vaarbjerg svært ved at se behovet for at anlægge et biogasanlæg ved Kværs, da man i Aabenraa Kommune er i fuld gang med at etablere et tilsvarende og meget større ved Kliplev.

Første spadestik til det blev taget den 5. november 2019, og Hans Jørgen Vaarbjerg mener, at Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune burde kunne samarbejde om at begge kommuner kan bruge anlægget ved Kliplev.

Jurister 

Spørgsmålet er, hvad Sønderborg Kommune vil stille op med de eksproprierede jorder, hvis Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet siger nej til etableringen af biogasanlægget, eller at det af en helt anden årsag ikke skulle blive til noget. Et andet aktuelt spørgsmål er, hvem der skal finansiere frakørselsbanerne og hellerne på Felstedvej.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard, siger, at man i udvalget har fuld tillid til, at kommunens jurister har gjort deres arbejde fyldestgørende, så der ikke kommer nogen forhindringer for etableringen af biogasanlægget.

Derfor har kommunen heller ikke tænkt i de baner, at anlægget af den ene eller anden årsag ikke skulle blive til noget.

Omkring finansiering af frakørselsbanerne og hellerne på Felstedvej udtaler Aase Nyegaard, at de vil blive betragtet som en del af den almindelige kommunale infrastruktur, og at det dermed er kommunen, som skal stå for betalingen af disse. ■

Hans Jørgen Vaarbjerg

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12