Graasten Haandvaerkerforening generalforsamling

Takker af efter 20 år

Efter 20 år i bestyrelsen for Graasten Haandværkerforening ønskede Kaj Nielsen, Rinkenæs, ikke genvalg til bestyrelsen.

Nyvalgt blev Martin Bred. Genvalgt blev formanden Jakob Petersen og kassereren Hans Jørgen Paulsen.

Suppleanter blev Henry Bjerg og Kaj Nielsen. Jørgen Mathiesen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen på Den Gamle Kro blev der traditionen tro serveret gule ærter. ■

Formanden Jakob Petersen aflagde beretning.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af

Jimmy Christensen
Jimmy ChristensenFotograf
Ring 29 25 95 50

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.