Årbogen indeholder artikel om 10 gode spejderår i Grænsetroppen i Kollund.

Årbog om grænsedragning, skolesag i Holbøl og gode spejderår

Årbogen fra Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne er på gaden med masser af læsestof.

Og redaktionen af årbogen – Torben Ølholm, Anne Grete Schlaikjer-Petersen, H.C. Jørgensen og Erik Broe Petersen – præsenterer en imponerende publikation med 18 artikler over 118 sider, der kommer rundt i de fleste steder i den gamle Bov Kommune.

Årbogen spænder vidt i tid og sted. Der er en artikel om en sognepræst i 1920’erne i Holbøl, som udformede en regneopgave til eksamen så djævelsk, at den skulle trække tæppet væk under en førstelærer. En enlig skolefrøken fik også en rolle i skandalen, der endte på undervisningsministerens bord.

Årbogen berører grænsedragningen efter afstemningen i 1920, som skar igennem både en køkkenhave i Kruså og en fabrik i Kobbermølle.

Man kan også læse om dygtige “Schiff”, toldvæsenets første narkohund, spillevende spejderår i Kollund, balladen om Røde Jes i Bov, en sej husmoderforening, en altertavle med graffiti fra 1600-tallet, krigens børn i Kruså og den svære kærlighed, når det nationale kom på tværs.

Årbogen sendes til foreningens medlemmer, men sælges også i SuperBrugsen i Padborg og LetKøb i Holbøl. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.