Der var stor interesse for at høre om byggeprojektet, som Byggemester Padborg ApS opfører på den gamle stadiongrund i Padborg. 

Stor interesse for nye rækkehuse i Padborg

Henved 200 mennesker mødte op til infomøde på Valdemarshus omkring byggeprojekt på den gamle stadiongrund i Padborg.

Byggemester Hans Henrik Hesse fortalte om de kommende 31 rækkehuse.

“Jeg forventer, at byggestart bliver omkring påske. Det afhænger lidt af kommunen, hvornår vi nøjagtigt kan starte”, fortalte Hans Henrik Hesse, der er bygherre og investor sammen med en anden. 

Hans Henrik Hesse tror, at byggeriet vil give området et voldsomt løft.

Byplanlægger Kasper Espersen fra Aabenraa Kommune begyndte aftenen med at fremlægge et idéoplæg til det rekreative område, der skal etableres ved siden af boligerne.

“Hvis vi kan genbruge jorden, skaber vi et naturområde med bakker og legeredskaber samt en stiforbindelse til Søndermosekvarteret. Desuden kommer der et regnvandsbassin”, fortalte Kasper Espersen.

De 26 store og 5 mindre boliger bliver bygget på 400 til 500 m2 grunde. Materialevalget er bæredygtigt og ens i alle husene af den simple grund, at det er billigere at købe stort ind.

Efter en grundig gennemgang af projektet kom der flere spørgsmål fra de fremmødte. Der var mulighed for at se materialerne, og interesserede kunne skrive sig op til rækkehusene, som vil være indflytningsklar i 2024.  ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.