Slesvigsk Partis viceborgmester Stephan Kleinschmidt er pavestolt over at have fået tildelt Ridderkorset – han har prøvet lidt at hvert i dansk politik og blev en del år tilbage nummer to i Ekstra Bladets afstemning til kåring af Danmarks flotteste politiker.

Stephan Kleinschmidt har fået Ridderkorset

Det var et stort øjeblik for Slesvigsk Partis Stephan Kleinschmidt, da han i forbindelse med det seneste byrådsmøde fik overrakt Dannebrogsordenens Ridderkors, som borgmester Erik Lauritzen (S) fæstnede på byrådsmedlemmets stolte bryst. 

Han får ordenen for som repræsentant for det tyske mindretal i Sønderborg at have ydet en stor og fortjenstfuld indsats for demokratiet og for folkestyret og for i særdeleshed at inddrage foreninger og lokale ildsjæle i sit lokalpolitiske arbejde.

“Det er mig en stor ære. Jeg er meget ydmyg og stolt over at være tildelt Ridderkorset. Da jeg ganske overraskende kom i byrådet i 2005, var der ingen, der anede, hvad det førte med sig. Jeg fik det afgørende mandat og har siden med stor glæde varetaget det kommunalpolitiske arbejde fortrinsvist i godt og positivt samarbejde med det øvrige byråd. Det er de gode og demokratiske resultater, der tæller,” fortæller 45-årige Stephan Kleinschmidt, der for det tyske mindretalspartis vedkommende indvarslede en storhedstid, som ingen havde set komme, da han kandiderede for 17 år siden.

Slesvigsk Parti har i dag tre medlemmer af byrådet og var forrige valgperiode oppe på fem mandater. 

Stephan Kleinschmidt har i samtlige 17 år været udvalgsformand i forskellige udvalg, der altid har indeholdt kultur, men også erhverv, handel, turisme, idræt og kulturel udvikling. Han er viceborgmester de sidste to valgperioder. I motivationen står at læse, at han har en veneration for udviklingen af hele grænselandet. Ridderkorset tildeles fortrinsvist kommunal- og regionalpolitikere og borgmestre.

“Jeg yder min indsats for alle, der bor, lever og arbejder her. Når man bruger så megen tid på det, som jeg gør, er det dejligt at få anerkendelse, Ridderkorset er udtryk for. Både borgmester Jørgen Popp Petersen i Tønder og jeg er eksempler på, det tyske mindretals parti er ligeværdige parter i det kommunalpolitiske arbejde. Jeg har altid haft den selvforståelse, at jeg tager del i arbejdet på lige fod med alle andre,” siger Stephan Kleinschmidt, der sin unge alder til trods er vidende om, den accept og anerkendelse ikke altid var en selvfølgelighed, men er resultatet af blandt andet hans indsats.

Rådmand i Flensborg

Stephan Kleinschmidt er rådmand i Flensborg med et enormt ansvarsområde inden for byudvikling, klima, uddannelse, sport, kultur og borgerrelaterede forhold. Inden da var han rådgiver i statskancelliet i Kiel og før det ditto i region Schleswig-Sønderjylland.

“Mit kommunalpolitiske arbejde har altid fyldt meget. Det er det første, jeg beskæftiger mig med, når jeg vågner om morgenen, og det sidste inden jeg går i seng,” fortæller Stephan Kleinschmidt, der ingen planer har om at stoppe eller geare ned, selv om han og samleveren Kathrine fik sønnen Julius for tre et halvt år siden.

Stephan Kleinschmidt stammer fra Rinkenæs og gik på Förde-Schule. Han har kandideret til Folketinget for Radikale Venstre for syv år siden, men opnåede ikke valg på grund af partiets opstillingsregler, selv om han fik 500 stemmer mere end Lotte Roed, der sidder i Folketinget i dag.

“Det er jeg ikke bitter over. Tingene har flasket sig for mig. Var jeg kommet i Folketinget dengang, havde jeg ikke været i Flensborg og haft det fantastiske job, jeg har i dag. Jeg har fokus på de positive ting. Jeg er taknemmelig for, som det er gået,” siger Stephan Kleinschmidt, der har tænkt sig ved lejlighed at tage i audiens hos Dronningen for at takke for Ridderkorset. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.