Artikelbeskrivelse

Pengeregn fra Varelotteriet

Af Gunnar Hattesen
Hvert år modtager Gråsten Håndværker­forening et klækkeligt tilskud fra Varelotteriet til foreningens drift.
Det fik formanden Jakob Petersen til på foreningens generalforsamling på Den Gamle Kro at opfordre til at bakke op om lotteriet.
Også Henry Bjerg. Munkemølle, der er næstformand i Vare­lotteriets jyske afdeling, pointerede vigtigheden af at købe Vare­lotteriets lodsedler. Det kunne ske som julegave. Lodsedlerne kan købes hos Studie 66, og Gråsten Hånd­værker­forening får et beløb for hver solgt lodseddel.
Jakob Petersen nævnte i sin beretning, at Hånd­værker­foreningen støtter arbejdet i Gråsten Forum og Gråsten Æblefestival.
Indledningsvis ærede man to afdøde tidligere bestyrelsesmedlemmer, snedkermester Lorenz Rossen og malermester Orla Blaske Nielsen.
Malermester Per Ihle, Holbøl, afløste i bestyrelsen malermester Verner Bentzen, der ikke ønskede genvalg.
Bent Christensen blev genvalgt som suppleant. Også den interne revisor Jørn Mathiesen blev genvalgt. Thorkil Jensen modtog genvalg som revisor suppleant.
Børge Hansen foreslog, at man skulle genoptage uddeling af legater til unge under uddannelse.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved gule ærter. 

Formand for Gråsten Håndværkerforening Jakob Petersen Arkivfoto

Formand for Gråsten Håndværkerforening Jakob Petersen
Arkivfoto