Der deltog 67 medlemmer i generalforsamlingen i Kruså Husmoderforening.

Nyvalg i Kruså Husmoderforening

Der skete et enkelt nyvalg på generalforsamlingen i Kruså Husmoderforening.

Nyvalgt blev Ingelise Nielsen, som afløser Ella Jacobsen, som ikke ønskede genvalg.

To medlemmer af bestyrelsen blev hædret med en flot buket blomster. Det var Rita Clausen, som havde 20 års jubilæum. Gennem alle årene har hun bestredet posten som kasserer. 

Agathe Andersen havde 40 års jubilæum, og hun har siden 1984 været sekretær.

Ingeborg Kristensen stoppede som revisor og fik overrakt et æresbevis og en erkendtlighed for sine 37 år på osten. Ny revisor blev Inge Lise Junk.

Det nye år byder blandt andet på sommerudflugt til Kongernes Jelling, udflugt til Historie Center Dybbøl Banke og høstfest. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80