Der var god stemning på generalforsamlingen i Valdemarshus, som samlede 91 medlemmer.

Valdemarshus får mere plads

Valdemarshus nyder godt af stor opbakning fra medlemmerne til sine arrangementer.

Det gav formand for Valdemarshus, Carlo Jensen, udtryk for over for dee 91 medlemmer, som deltog i generalforsamlingen.

“Uden jer er der intet Valdemarshus”, sagde Carlo Jensen, som også understregede det gode samarbejde med Aabenraa Kommune.

“I 2019 fik vi et nyt depot, og her i 2020 får vi flyttet væggen i den store sal, så vi kan rumme flere personer, når vi afholder arrangementer”, fortsatte Carlo Jensen.

Kontingentet blev fastsat til 100 kr.  Under valg var der genvalg på alle poster.

Den selvejende Institution: Carlo Jensen, Anna-Marie Larsen og Erik Nielsen. Suppleanter Elin Fischer og Bente Rasmussen.

Brugerrådet: Carlo Jensen, Karin Andersen, Giesela Paulsen, Renate Oltrop, Hans Hansen og Merete V. Nielsen. Suppleant Bodil Clement. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80