Der var en livlig debat om gråstens fremtid på generalforsamlingen i Gråsten Forum.

Parat med nye tiltag i Gråsten

Gråsten Forum er parat med nye tiltag i Gråsten.

Det sagde formand for Gråsten Forum, Jakob Petersen, på foreningens generalforsamling på Den Gamle Kro. 

Jakob Petersen berørte en lang række emner, som foreningen arbejdede med i 2020. Nogle af de centrale er:

 1. Opførelsen af multisalen ved Ahlmannsparken, som forventes at være færdig hen på efteråret 2020.
 2. Kommunen ønsker at forpagte det nye cafeteria i den gamle hovedbygning ud.
 3. I forbindelse med planerne om at bygge en hal 2 er der etableret et samarbejde med facilitetspartner Christian Duus. Det skal i samarbejde med brugerne, herunder foreninger, Gråsten Skole og andre institutioner, kortlægge de forskellige behov, der må være.
 4. I efteråret afholdt Gråsten Forum i samarbejde med flere sportsforeninger et åben hal arrangement i Ahlmannsparken, hvor de præsenterede sig selv for nye interesserede.
 5. Etablering af e-sport aktiviteter. Der samarbejdes om og trækkes på de erfaringer Als E-sport på Sydals har gjort.
 6. I Alnor Strandpark er opførelsen af blandt andet forskelligt udstyr, som motionister kan bruge, allerede i gang.
 7. Byggeriet af et springvand i Sildekulen. Det ligger stille for tiden, da kommunen afventer godkendelse fra Kystinspektoratet.
 8. Rinkenæs er kommet med i app-samarbejdet Min Landsby, og der arbejdes på, at Gråsten også kommer det. På Min Landsby kan man for eksempel lægge alle sportslige, kulturelle og turistmæssige aktiviteter ind, så enhver kan finde ud af, hvad der foregår i et givent område.
 9. I forbindelse med klimaforandringerne arbejdes der på at få renset en del af søområderne ved Gråsten Slotssø op, så gennemløbet fra denne bliver bedre. Det skulle blandt andet medføre færre oversvømmede haver ved slotssøen ved høje vandstande.
 10. Der arbejdes på at etablere fælles aktiviteter mellem Gråsten Skole og det lokale erhvervsliv. Herunder udstykning af flere privat- og erhvervsgrunde.
 11. I 2020 bliver Gråsten Forums hovedopgave at arbejde med bosætningspolitik og turisme. Udgangspunktet er kommunens masterplan gældende for perioden 2015-2025.

Desuden satser Gråsten Forum på et udvidet samarbejde med områdets foreninger, så man i fællesskab kan løfte forskellige opgaver. ■

Formand for Gråsten Forum Jakob Petersen

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12