Sognepræst Helle Frimann Hansen er glad for sine sognebørn i Holbøl Sogn.

Nye tider i præstegården i Holbøl

Der er glæde i præstegården i Holbøl.

I godt et år har sognepræst Helle Frimann Hansen resideret i den hyggelige præstegård.

Hun blev den 1. marts 2020 indsat som ny præst i Holbøl Kirke. Men 12 dage efter lukkede landet ned. Den nye præst nåede slet ikke at komme i gang med arbejdet, endsige lære sin menighed at kende. 

Hun gik derfor rundt i Holbøl for at hilste på folk over hækken. Og så gik hun ture på kirkegården, hvor man altid kommer i snak med folk. 

I det første år forestod Helle Frimann Hansen ikke mindre end 34 begravelser. 

Landsbypræst

Helle Frimann Hansen har en spændende karriere bag sig. Forinden var hun 15 år landsbypræst i Humble sogn på Lange­land. Desuden var hun feltpræst. Men hun mistede dog totalt arbejdsglæden.

“Der var så mange asylcentre på Langeland. Her skete der virkelig utallige uhyrligheder. Det blev simpelthen en farlig arbejdsplads og jeg søgte væk.

Det bedste der skete mig i Humble var, at jeg mødte min mand Laurits. Han var enkemand og musiklærer på Humble Efter­skole. Efter 38 års ansættelse blev han pensioneret, og vi flyttede i lejlighed i Odense. Her vikarierede jeg rundt på Fyn i godt 2 år, men pludselig kom stillingsopslaget fra Holbøl”, fortæller Helle Frimann Hansen. 

Tætte relationer

Under årene i Odense fandt Helle Frimann Hansen ud af, at hun savnede lokalsamfundet og det at være landsbypræst. Den tætte relation giver mere energi. Da hendes mand stammer fra Sønder­jylland og har familie i Skærbæk, var det ikke svært at vælge. 

Parret flyttede den 18. marts 2020 ind i præstegården i Holbøl, og her er de virkelig faldet til. De elsker stedet, den smukke natur, den spændende historie og det gode liv i landsbyen.

“I starten af mit nye job ville jeg gerne have, at menigheden lærte mig. Det betyder meget for mig. Jeg gik derfor digitalt, men det var bare ikke det rigtige og fungerede ikke godt”, fortæller Helle Frimann Hansen.

Da hun tiltrådte, havde man lavet om på pastoraterne i Bov og Holbøl Sogne, så alle tre præster svævede over vandet. Men i Holbøl vil man bare gerne have sin egen præst.

Derfor er man gået tilbage til det gamle. 

Maria Odgaard Møller er sognepræst i Bov, Solveig Dam-Hein er sognepræst i Kollund og Helle Frimann Hansen er sognepræst i Holbøl.

“Det er en model, der  fungerer med respekt for de to sognes forskelligheder”, fortæller Helle Frimann Hansen.

Tager ansvar

Der har været noget turbulens i Holbøl omkring menighedsrådet, men Helle Frimann Hansen er imponeret over, at man hele tiden har kunnet finde nye menighedsrådsmedlemmer i lokalsamfundet. 

Lokalbefolkningen tager ansvar og kommer med nye øjne. De bidrager til at komme videre. Det tager tid at bygge noget nyt op, og det er de i fællesskab i fuld gang med at gøre.

“Vi har nye planer med minikonfirmander og kor og lægmandspræster. Vi ser lyst på fremtiden. I Holbøl er der nu ny præst, ny organist og nyt menighedsråd”, konstaterer hun. 

Helle Frimann Hansen har planlagt at holde åbent hus i præstegårdens have den 15. juni. Det skal være i Gen­foreningens tegn, og så har folk også mulighed for at hilse på sognepræsten, der også er i gang med at arrangere husbesøg rundt i sognet. Indtil videre er der ingen, der har takket nej. 

I fremtiden skal gudstjenesterne heller ikke kun foregå i Holbøl Kirke. Menigheds­rådet har besluttet, at der skal laves friluftsgudstjenester i de mindre lokalsamfund som Gejlå, Hønsnap, Hokkerup, Røns­hoved og Sønderhav. 

“Det er så vigtigt, at det ikke bliver centralt, men at vi findes i nærområderne”, siger sognepræst Helle Frimann Hansen. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.