Menighedsrådet dropper planen om et sort sognehus ved Korskirken

Rinkenæs Menighedsråd skrotter nu planen om at bygge et sort sognehus, placeret nord for Korskirken.

Byggeriet ville have ødelagt indsynet til kirken fra en stor del af Sejrsvej.

Beslutningen blev taget efter orienteringsmødet onsdag, hvor de 180 fremmødte tydeligt gav udtryk for deres utilfredshed med placeringen, og med hele processen.

På mødet kom det også frem, at 2 ud af de 3 konsulenter ikke kunne anbefale den foreslåede placering.

Menighedsrådet har modtaget 777 underskrifter imod projektet.

Borgerne vil blive hørt.

Menighedsrådet har besluttet, at gå i tænkeboks for at finde nye mulige placeringer af et sognehus tæt ved kirke, og vil i løbet af foråret tage kontakt til de tre konsulenter for at høre deres bud på nye muligheder for placeringer.

Menighedsrådet lover, at der vil blive afholdt et nyt borgermøde.

“Når udkast til et nyt projekt foreligger, og inden dette møde, vil skitsen ikke blive videresendt til godkendelse i de respektive myndigheder”, lover formandenJette Storm. ■

Orienteringsmødet blev et tilløbsstykke.

Fotos Søren Gulck

Tove Hansen
Tove HansenFotograf
Ring 40 63 36 24
Søren Gülck
Søren GülckFotograf
Ring 23 80 12 54