blank

Sønderborg Kommune barsler med et regulativ for Gråsten Torv, som kun vil gavne Det Gamle Rådhus.

Livet på Gråsten Torv er truet

Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune drøfter et nyt regulativ for arrangementer på offentlige arealer i hele Sønderborg Kommune. 

Regulativet omfatter et krav til arrangører om at spørge restauranter, cafeer eller andre beværtninger, der har beliggenhed på stedet hvor arrangementet afholdes, om disse vil stå for salg af mad- og drikkevarer.

I tilfældet for Gråsten vil det betyde, at ved ethvert arrangement, der afholdes på torvet i Gråsten, har Det Gamle Rådhus krav på at blive spurgt om disse vil stå for salg af mad- og drikkevarer. 

Kun hvis Det Gamle Rådhus takker nej, kan foreningen, der står for arrangementet, selv stå for salget af mad- og drikkevarer eller udpege andre.

Skændsel

I Gråsten er der tradition for at de lokale foreninger, fx Gråsten Boldklub og HK Egene hjælper med salg af drikkevarer til arrangementer på Torvet og derved tjener penge til foreningskassen. Dette vil i fremtiden ikke være muligt.

”Den regel er fuldstændig uacceptabelt. En virksomhed ved torvet, skal ikke kunne drage økonomisk fordel af sin beliggenhed på bekostning af andre små forretningsdrivende og vores lokale foreninger” siger Morten Latter, ejer af Den Gamle Skomager. Han vil være én af de forretningsdrivende, der bliver ramt af det nye regulativ.

”Forslaget er en skændsel. Det vil ødelægge livet på torvet, fordi vi i Gråsten Handels­stands­forening vil være forhindret i at arrangere koncerter på torvet til gavn for byen, vores lokale befolkning og byens turister,” forklarer formanden i Gråsten Handels­stands­forening, Gunnar Hattesen.

Ingen kommentarer

Formand for Teknik- og Miljø­udvalget Aase Nyegaard (Fælles­listen) ønsker ikke at kommentere på sagen, da hun først vil drøfte den i udvalget.

Medlem af Teknik- og Miljø­udvalget Tage Petersen (V) er imod regulativet.

”Et fælles regulativ for alle byer giver ikke mening. Strukturer, aktører og opbygning er vidt forskellig fra by til by og det skal behandles individuelt,” siger Tage Petersen. 

Thorben G. Jensen, ejer af Det Gamle Rådhus, ønsker ikke at kommentere på sagen. ■

Skrevet af

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27