Grænseegnens Friskole har god søgning af elever, hvilket får skoleleder Bo Hansen og de øvrige ansatte til at se fortrøstningsfuldt ind i fremtiden i en tid, hvor skolegangen generelt er under forandring.

Grænseegnens Friskole er fyldt godt op

Grænseegnens Friskole i Holbøl er tæt befolket. 

Det betyder langt fra, der ikke er plads til flere, men da 0. klasse nu tæller en snes elever, er der lukket for optag af yderligere poder i den yngst årgang. Skolen kender således sit elevgrundlag for begyndere i det ny skoleår.

“Elevmæssigt ligger vil på et godt niveau. Skolen lægger vægt på fællesskab, trivsel og naturen ikke mindst den omkring os,” fortæller skoleleder Bo Hansen, der er 46 år og tiltrådte ved forrige årsskifte.

Han har trådt sine barnesko som elev og lærer i det danske skolevæsen i Sydslesvig.

“De ældste årgange er lidt mindre. De er fra friskolens start og præget af, forældre og unge gerne vælger efterskolen i de årgange,” fortæller Bo Hansen, der har halvandet hundrede elever og et dusin lærere, der dagligt møder ind på friskolen i Holbøl.

Bredt opland

Børnene kommer fra et bredt opland Padborg, Bov, Kollund og selvfølgelig Holbøl, der som hjemby ikke alene kan levere et så højt elevtal på den eftertragtede friskole. Der har været nogen udskiftning i lærerstaben. I øjeblikket søges en lærer til indskolingen.

“Vi har et solidt elevgrundlag og er en velfungerende skole. Forældre vælger det, de anser for at være den bedste skolegang for deres børn og tager mere transport med i købet, hvis de har fundet det rette undervisningssted,” fortæller Bo Hansen, der oplever, at hvis et barn bliver meldt ind, så følger søskende med til den valgte skole.

Det gælder for Grænseegnens Friskole som for alle andre, at familier flytter børnene til og fra i ønsket om den optimale skolegang, så intet er statisk, og intet kommer af sig selv. Grænseegnens Friskole startede i 2010 og har vokset sig stor og stabil med engagerede lærere og forældre til at sikre den daglige drift og fortsatte tilførsel af børn.

“Vi er ved at få lave en ny hjemmeside og fokuserer på relevante emner som elevernes brug af mobiltelefoner. Vi er en dynamisk skole, der retter os ind efter tidens tand,” siger skolelederen, der ser grund til optimisme for børn, undervisere og forældre i Grænseegnens Friskole. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 21. maj 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.