Det var et velbesøgt orienteringsmøde på Bov Kro omkring det kommende menighedsrådsvalg

Nye kræfter til Bov Menighedsråd

Det er en tilfreds formand for Bov Menighedsråd, Anni Toft, der efter et orienteringsmøde på Bov Kro omkring valg til menighedsrådet kan konstatere, at der var to nye og et tidligere medlem, der ønsker at stille op til menighedsrådet.

Desuden fortsætter Klaus Nørrelykke, der i dag er kontaktperson og kirkeværge. 

I alt mødte 26 mennesker op til mødet.

“Der var virkelig en god dialog og stemning blandt de fremmødte. Jeg er fortrøstningsfuld og ser med glæde frem til valget. Jeg stiller ikke selv op igen, da jeg allerede har været med i to perioder. Men jeg fik flere tilkendegivelser om, at flere kendte nogen, som der lige skubbes til. Vi skal nok få et nyt menighedsråd til november”, bedyrer Anni Toft. 

Vikar

På orienteringsmødet nævnte formanden, at sognepræst Marna Egholms fratræder. Hun er for tiden sygemeldt og vender ikke til arbejdet i Bov Sogn før hun fratræder sin nye stilling. 

“Det er provstiet, der bestemmer, om vi skal have en fast vikar. Lige nu har vi sognepræst Kirsten Schmidt fra Egernsund som vikar. Ellers tager Lars Mailandt Hansen, der er blevet næstformand i menighedsrådet, over. Vi er alle enige om, at det bliver det nye menighedsråd, der skal ansætte den nye sognepræst”, siger Anni Toft. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 21. maj 2024

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.