Kulturjournalist på Flensborg Avis, Hans Christian Davidsen, yaler ved afstemningsfesten på Frøslev Kro.

Genforening eller Slesvigs deling?

Når Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne onsdag den 7. februar kl. 19.00 holder afstemningsfest på Frøslev Kro, vil en stor forsamling nok en gang fejre, at man i 1920 fik Nordslesvig “genforenet” med Danmark”. 

Men aftenens taler, kulturjournalist ved Flensborg Avis, Hans Chr. Davidsen, vil rejse nogle spørgsmål om hele begrebet “genforening”.

For vist taler man i Danmark om Genforeningen med stort G. Men mange – både dansk- og tysksindede – opfattede 1920-grænsen som Slesvigs deling. Og syd for grænsen har mange i en lang periode talt om “afståelsen af Nordslesvig”.

Indtil 1864 havde hertugdømmet Slesvig ikke været en del af kongeriget Danmark. Så i 1920 vendte man ikke tilbage til en gammel situation. Man skabte en helt ny. Indtil de nationale modsætninger i 1800-tallet følte mange sig simpelthen som “slesvigere”, før de delte sig op i danskere og tyskere. 

Og så var der “de blakkede”, dem der ikke rigtig ville vælge side mellem dansk og tysk. Ironisk nok er mange inden for de nationale mindretal i Syd- og Nordslesvig vendt tilbage til den rolle, “de blakkede” havde før. Man er ikke enten dansk eller tysk – men begge dele.

Afstemningsfesten bliver holdt den 7. februar og ikke den 10. februar, der jo er den rette dag. Men den 10. februar er en lørdag. Og hverken den 8. februar eller 9. februar gik op med Hans Chr. Davidsens kalender. Så derfor. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 18. januar 2024

Skrevet af

Torben Ølholm
Torben ØlholmReporter

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.