Der er politisk opbakning til at gøre noget ved de mangelfulde tilstande på Padborg Station, men hvornår, der sker noget, er uvist, da forligskredsen har mange behov at dække med midlerne fra tilgængelighedspuljen.

Politisk velvilje til forbedring af Padborg Station

Der er politisk velvilje til at gøre noget ved forholdene på Padborg Station.

“Jeg er virkelig stemt for, der skal gøres noget ved forholdene på Padborg banegård, så gangbesværede, handicappede og folk med barnevogn kan komme til og fra perronen. Hvis vi gerne vil have, folk skal benytte offentlig transport, må vi sikre ordentlige adgangsforhold.”

Det siger det konservative medlem af Folketingets trafikudvalg Niels Flemming Hansen. 

I forbindelse med et møde i Folke­tingets transportudvalg drøfter de politiske ordførere den såkaldte tilgængelighedspulje på 650 millioner kroner, der skal sikre bedre adgangsforhold på forsømte danske banegårde. 

Her er Padborg et af skrækeksemplerne. Der er ingen elevator, men mange trapper, der gør det svært for handicappede og gangbesværede samt folk med barnevogne og rollator at komme til og fra perronen. Bane­gården lever ikke op FN’s handicapkonvention. Ældre Rådet fraråder at tage toget fra Padborg.

Elevator

Niels Flemming Hansen henviser til, at der i bilagene til denne uges møde er nævnt en elevator til eksisterende gangtunnel på stationen i Padborg under punktet nye projekter. Det går han ind for. Det samme gør Moderaternes gruppeformand Henrik Frandsen, som Bov Avis har talt med.

Venstres Hans Christian Schmidt siger, det er særligt vigtigt at forbedre forholdene i Padborg.

“Padborg Station er grænselandsbanegård. Der er fjerndistancetog, der kun stopper i Kolding og Padborg,” siger han om stationen, hvis elendige tilgængelighed har været tema i en snes år.

På mødet hos ITD i Padborg sagde Venstres trafikminister Thomas Danielsen til Bov Avis:

“Vi bevilger årligt frem mod 2035 50 millioner kroner fra tilgængelighedspuljen til forbedring af forholdene på forsømte danske stationer. Det kan være til elevatorer, ledelinjer og ændringer af perronhøjde. Jeg følger forligskredsen omkring infrastrukturplanen. Vi er opmærksomme på de mangelfulde forhold i Padborg,” så det er op til forligskredsen. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 18. januar 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.