Artikelbeskrivelse

Foredrag om maske og forklædning

Af Hanne Næsborg-Andersen

Halloween vinder mere og mere ind på den traditionelle fastelavn, og den traditionelle Helligtrekongers fest i Skelde kan kun lade sig gøre i weekenderne, og har svært ved at samle deltagere nok.

Ringridningen var oprindelig en del af fastelavnsoptog og foregår nu i sommerhalvåret, bortset fra på Amager, hvor det stadig hænger sammen med fastelavn. I dag klæder man sig ikke ud som julebuk, men man kan købe julebukke af strå.

Traditioner forandrer sig hele tiden i takt med, at samfundet forandrer sig.

Det betyder ikke, at der ikke stadig er et behov for at klæde sig ud og blive en anden. Tænk bare på skoleelevernes sidste skoledag og polterabend for slet ikke at snakke om den tilslutning, der er til Halloween arrangementer, hvor man kan klæde sig ud i bloddryppende kostumer.

Tidligere museumsinspektør Inge Adriansen og folkemindeforsker Carsten Bregenhøj kommer torsdag den 17. september kl. 19.30 til Gråsten Bibliotek for at fortælle om maske og forklædning. De har lige udgivet en bog med titlen: Maske og forklædning. I foredraget fortælles bl.a. om masker fra Als til Amalienborg.

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem Historisk forening for Gråsten by og Egn og Biblioteket Gråsten.
Fakta:

Titel: Maske og forklædning Foredragsholdere: Inge Adriansen og Carsten Bregenhøj

Sted: Gråsten Bibliotek, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten

Billetpris: 50 kr.

Tid: Torsdag d.17.9. kl. 19.30

Arrangører: Biblioteket Gråsten og Historisk Forening for Graasten by og Egn

Der er stadig behov for at klæde sig ud og blive en anden.