Christel Leiendecker og Broager Udviklingsforum ville gerne have været involveret mere i planerne for byudvikling af Broager bymidte og savner inddragelse fra kommunens side.

Forbigået i byfornyelse

Broager Udviklingsforum vil gerne involveres i fornyelsen af bymidten, men det halter med at blive inkluderet i arbejdet med ny belægning, fornyelse af torvepladsen og udformningen af bymidten i det hele set.

“Der er afsat penge til formålet og foretaget en analyse, hvorefter forslaget om fornyelse af bymidten er vedtaget. Det skulle foregå samtidig med kloakeringsarbejdet i midtbyen, så vi kunne få ny belægning, samtidig med der blev lagt kloakrør. Der er gået sparemodus i det, så det ser lidt surt ud,” siger formand for Broager Udviklingsforum Christel Leiendecker, der er kommet i tvivl om, byfornyelsen kommer til at foregå samtidig med kloakeringen, som Sønder­borg For­syning har lagt en nøje tidsplan for.

Ønsket er at komme af med den efterhånden umoderne og for ældre og handicappede halvfarlige brostensbelægning i bymidten.

“Vi havde håbet, vi kunne få en bedre belægning, der ikke gør forholdene så usikre. Vi er på sagen endnu. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor det ender. Det er lidt øv, for vi havde som udviklingsforum i Broager ønsket at blive inddraget i planerne. Det er ikke sket. Det er vi rimeligt pikeret over,” siger Christel Leiendecker.

Som det ser ud, risikerer kloakeringen at blive gennemført, uden belægningen bliver fornyet samtidig.

“Fortorvene er meget smalle. Der er plads til forbedring. By­midten er ikke særlig ældrevenlig. Pla­nerne og diskussionen ligger efterhånden flere år tilbage. Jeg synes, vi har tilbudt os som samarbejdspart, og vi har været ude tidligt nok. By­midte­fornyelsen er diskuteret på borgermøder. Vi har delagtiggjort os og blandet os, men det er der ikke kommet så meget ud af” siger Christel Leiendecker. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.