Direktør Lars Blaabjerg Christensen

Broager Sparekasse får mindre overskud efter kurstab

Mindre medvind i 2022 sikrer Broager Sparekasse et mindre overskud.

Den 173 år gamle sparekasse blev ramt af kurstab og kommer ud med et resultat før skat på 6 millioner kroner mod 29,4 millioner kr i 2021. 

Direktør i Broager Sparekasse, Lars Blaabjerg Christensen, anser det som et acceptabelt resultat.

En stærk basisindtjening

“2022 har været et travlt år for både vores privat- og erhvervsrådgivere. Vores basale drift har aldrig været bedre, hvilket kommer til udtryk, når vi kigger på vores basisindtjening for 2022, som udgør 28 mio. mod 16,3 mio. i 2021. En stigning på hele 71,7% i forhold til 2021”, fortæller Lars Blaabjerg Christensen, som er tilfreds med basisindtjeningen:

“Vi er meget tilfredse med den stærke forbedring af basisindtjeningen, som dels skyldes stigende renteindtægter og et år præget af mange konverteringer og høj aktivitet på boligmarkedet.”

De samlede nettorente- og gebyrindtægter er steget fra 97,1 mio. i 2021 til 111,2 mio. i 2022.

Den høje aktivitet på bolig- og erhvervsområdet har gjort, at den samlede nettoudlånsformidling er steget med i alt 316 mio. i løbet af 2022 via DLR-Kredit, Totalkredit og sparekassens egne udlån.

Broager Sparekasse har i løbet af året haft en brutto kundetilgang på lidt mere end 1.000 nye kunder.

Rentestigning sætter sit præg

Forventningen til det samlede resultat før skat for 2022 lå på et højere niveau end de opgjorte 6 mio. Årsagen til at denne forventning ikke holdt stik skyldes primært, at rentestigningen har sat sit præg med negativ kursregulering som konsekvens. Årsresultatet viser negative kursreguleringer på 21,5 mio. mod positive kursreguleringer på 4,7 mio. i 2021.

“Kursreguleringerne udviklede sig væsentligt mere negativt end forventet”, fortæller Lars Blaabjerg Christensen. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.