Ole Gaul Nilum holdt sin sidste beretning.

Det lille Teater er i god gænge

Efter 23 år som formand afleverer Ole Gaul Nilum et teater i veldreven tilstand både kunstnerisk og økonomisk.

I sin sidste beretning gennemgik han årets aktiviteter og omtalte han teatrets vellykkede 50-års jubilæum, som også havde givet en arv på 50.000 kr.

“Det har på alle måder været en fantastisk tid. Også med mange udfordringer, men med en kæmpe opbakning gennem alle årene både fra de skiftende bestyrelser og medlemmer af teatret”, lød det fra en rørt Ole Gaul Nilum, der vil fortsætte med at være frivillig på Det lille Teater. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.