Fremtiden for Padborg Torvecenter kommer til debat på borgermøde på Valdemarshus.

Borgermøde om Padborg Torvecenters fremtid

Padborg Shopping inviterer torsdag den 16. januar kl. 19.00 til borgermøde om Torvecentrets fremtid. Mødet holdes på Valdemarshus, og det er Bov Venstre, der har taget initiativet til dialogen.

“Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der arrangerer borgermødet. Vi håber på, at så mange som overhovedet muligt har  lyst til at komme for at gøre deres indflydelse gældende”, fortæller formand for Padborg Shopping Palle Hansen.

Aftenens program byder på oplæg fra Bo Riis Duun, der er afdelingschef for Kultur Plan & Fritid i Aabenraa Kommune. Herudover deltager formand for Vækst for Land og By Philip Thietje samt flere byrådsmedlemmer.

“Vi håber at få folk i tale, så der kommer nogle idéer og fremtidsperspektiver for Torvecentret. Hvis vi ikke gør noget nu, så er vi bange for, at Torvecentret langsomt falder fra hinanden. Vi ser muligheder og ikke begrænsninger, og det er vigtigt at både de  handlende og kunderne får sammenstemt forventningerne til fremtiden”, fortsætter Palle Hansen.

Formand for Valdemarshus Carlo Jensen har sagt ja til, at mødet kan holdes på Aktivitets- og Sundhedshuset. Borgermødet er planlagt til at vare et par timer. Der serveres kaffe og kage, og alle er velkomne. ■