Adventshyggen var en god optakt til julen for beboere og pårørende.

Adventshygge på Birkelund

Birkelunds Venner havde forleden arrangeret adventshygge på Birkelund Plejehjem i Kollund.

Valdemarshus Koret underholdt med dejlige julesange.

Til eftermiddagskaffen blev der serveret hjemmebagte boller og roulade.

Der var også fællessang og Torben Dohn spillede. ■

Skrevet af Mogens Thrane