Artikelbeskrivelse

Årbog samler historien

Af Gunnar Hattesen
Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne har lanceret sin nye årbog. Og når lokalhistorikere går i gang, kommer der gammelt nyt frem fra glemslerne.
Årbogens redaktør er Torben Ølholm, og han har en viden og en gejst, man som professionel historiker skal stå tidligt op for at matche.
Årbogen kommer vidt omkring. Ernst Christiansen, Kollundbjerg, skriver om sine forældre, som kom ud af små kår, men som sled hårdt.
Torben Ølholm beskriver fjordsejladsen på Flensborg Fjord, som den blev fortalt af Harry Petersdotter. Leif Kiesbye beretter om et stykke værdifuld lokalhistorie, da der i 50’erne var utrolig gang i den på Molevej i Kollund.
Der er artikler om Padborg Lejren, om Kruså Forsamlings­hus og H.C. Jørgensen fortæller levende om en samtale med Svend Erik Vandkrog Sørensen, som havde en svær plads i 1942 ved Kollund. H.C. Jørgensen har ligeledes kigget i Bovs kirkelige sognekrønike, som er en guldgrube.
Årbogens artikler er alle læseværdige, men frem for alt er ce værdifulde bidrag til lokalhistorien. 

Der var utrolig mange aktiviteter i forsamlingshuset. Her er det fru Møllers danseskole. Arkivfoto

Der var utrolig mange aktiviteter i forsamlingshuset. Her er det fru Møllers danseskole. Arkivfoto