Det er denne bygning fra 1735, der skal blive til ældrebolig.
Foto Lene Neumann Jepsen

Nye ældreboliger i Broager centrum

Byrådet i Sønderborg kommune skal onsdag tage stilling til, om Boligforening 42 må købe den tidligere tyske børnehave på Vestergade i Broager.

Allerede i oktober 2019, blev de lokale byråds-medlemmer Daniel Staugaard (V) og Christel Leiendecker (SP) kon-taktet at ejerne af den tidligere tyske børnehave på Vestergade 39. De ville gerne vise ejendommen frem og præsentere de to politikerne for deres idé om centernære ældreboliger. De to lokale politikere kunne med det samme se de mange muligheder i projektet og tog derfor projektet med videre til forvaltningen i Sønderborg kommune. Her ét år senere er projektet blevet et punkt på dagsordenen, når der er byrådsmøde i Broager Hallen onsdag den 28. oktober.

Grunden, som ejendommen ligger på, har et areal på 2.092m2 og selve hovedhuset er helt tilbage fra år 1735. Her håber de to politikere, at der vil blive taget højde for bygningens bevarings værdi, når det nye byggeri skal opføres. Der lægges op til, at Boligforeningen 42 køber ejendommen umiddelbart eft er byrådets godkendelse og at boligprojektet udarbejdes i samarbejde med Sønderborg Kommune. “Det er vigtigt, at vi sikrer attraktive boliger til vores ældre medborgere, således at der kan ske en naturlig udskift ning i byens parcelhuse og villaer til gavn for boligsøgende børnefamilier,” udtaler byrådsmedlem Daniel Staugaard (V).

“Placeringen af de nye ældreboliger er helt perfekt. Tæt ved bus, park og indkøb. Beliggenheden lige op af Broager Plejecenter, giver mulighed for at de ældre kan benytte faciliteterne i plejecentret,” siger Christel Leiendecker (SP). Politikerne vil fortsætte med at arbejde for, at der også fremover er fokus på boligudvikling i Broager, især med mindre boliger som rækkehuse og lejligheder. Dette giver mulighed for at unge førstegangskøbere og skilsmissefamilier har mulighed for at blive i byen. ■

Skrevet af

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27

Fotos af

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27