325 elever på Felsted Centralskole fik iPads

Af Gunnar Hattesen

Der var julelys i øjnene på eleverne på Felsted Centralskole. ”Må vi godt få vores iPad nu?
En flok elever kredsede om kasserne med iPads.
Årsagen var, at der blev uddelt en iPad til alle elever. De nye iPads er til låns for eleverne, så længe de går på Felsted Centralskole.
Skoleleder Anette Riis Svendsen og viceskoleleder Malte Siemer forventer, at skolen nu bedre kan udnytte de digitale muligheder.
Skolen bruger 400.000 kroner, men ser frem til at spare på eksempelvis kopier og éngangsmateriale.
Skolens medarbejdere havde op til den store udleveringsdag været på kursus i de grundlæggende finesser, en iPad byder på i undervisningssammenhæng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blank

Fremover vil iPads være en naturlig del af skoledagen på Felsted Centralskole. Foto Jimmy Christensen