Ildsjælen fra Bjerndrup

Af Gunnar Hattesen

Severin Sivesgaard, Bjerndrup, fylder lørdag den 14. januar 60 år.
Han er en mand, som brænder for Kliple’ Mærken, idrætten og lokalsamfundet.
Egentlig havde det altid ligget i kortene, at han skulle være landmand.
Severin Sivesgaard er født og opvokset i en landmandsfamilie i Bjerndrup. Og selv om han forblev i forsvaret i syv år og var udstationeret på Cypern, var han ikke i tvivl, da han lagde uniformen for at begynde på Gråsten Landbrugsskole.
Landmandsuddannelsen bragte ham også til Island, hvor han var i praktik på 2 landbrug.
Men da han var nogle få måneder fra at stå med det grønne bevis, droppede han landbrugsuddannelsen. Der var krise i landbruget. Han blev jord- og betonarbejder nogle år, og søgte så ind til postvæsenet, hvor han har arbejdet de seneste 30 år.
Severin Sivesgaard har været aktiv i DGI Sønder¬jylland, han er formand for Kliplev Hallen og formand for Kliple’ Mærken.
Politisk har han været formand for Den Konservative Vælgerforening i Lundtoft og sad i nogle år i Lundtoft kommunalbestyrelse.
Privat er han gift med Lise, og i ægteskabet er der to børn, Sara på 23 år og Aske på 20 år.