Borgere i Avnbølsten er atter gået på barrikaderne mod planer om vindmøller efter to gange tidligere at have afværget opstillingen af havmøller i landområdet ved motorvejen.

Vindmøller møder atter modstand i Avnbøløsten

Planer om vindmøller i Avnbøløsten har endnu en gang fået folk på barrikaderne.

To gange tidligere har protester fra borgerne medvirket til at få Sønderborg Kommune til at skrinlægge planer om vindmøller ved motorvejen i Avnbøløsten. 

Det vækker forundring og irritation igen at skulle på barrikaderne for at undgå fire store havmøller opført af Wind Estate, som ikke er udelt populær på de breddegrader. Avnbøløsten er et af de 14 områder, byrådet har peget på som mulig beliggenhed for vedvarende energi i form af vindmøller og solceller.

“Jeg forstår til fulde de betænkeligheder, folk giver udtryk for i alle de 14 udpegede områder. Vi skylder at sikre borgerne i de berørte områder i kommuneplanen en ordentlig proces og tygge alle argumenter for og imod grundigt igennem, så vi kan træffe beslutninger ud fra objektive kriterier. Jeg har en forventning om modstand og betænkeligheder i en eller anden grad i alle 14 områder. Det er vigtigt at lytte til, hvad borgerne siger og at træffe afgørelser i fuld konsensus,” siger medlem af natur-, klima- og miljøudvaget Kristian Bonefeld (V), Øster Snogbæk.

Bekymringsbrev

Diskussionerne om vindmøller er kendt i Sønderborg Kommune, hvor vindkraftplaner er sat i søen og er kuldsejlet mangen gang i årenes løb. 

Sidst mødte protesterende borgere op, da byrådet skulle sende kommuneplanen med de 14 nye udpegede energiområder i høring. Det er nærmest umuligt at udlægge områder til vedvarende energi uden protester. Enkelte borgere ser sagen anderledes og opfordrer til at vise samfundssind ved at acceptere vindmøllerne.

“Vi skal naturligvis overholde de foreskrevne afstandskriterier. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det bliver svært. Vi skal naturligvis tage hensyn til borgerne,” siger Kristian Bonefeld, der selv bor tre kilometer fra de planlagte vindmøller i Avnbøløsten.

På borgermøder og i et bekymringsbrev til kommunen giver borgere i Avnbøløsten udtryk for, planerne om vindkraft på de kanter ligner et partsindlæg for Wind Estate, der tager kontakt til grundejere for med pekuniær hjælp at stemme folk for vindkraften. 

Avnbøløsten bliver beskrevet som et samfund med få gårde tæt på motorvejen. Borgerne anfører, forvaltningen virker overstrømmende imødekommende over for Wind Estate og beklager igen at skulle op mod en ressourcestærk modpart. 

Det slider på kræfterne og psyken, hedder det i Avnbøløsten, hvor modstanden mod vindmøller ikke mindst skal ses på baggrund af, det menes at være et dårligt sted at opstille vindmøller, fordi det ikke blæser voldsomt meget i sammenligning med andre steder. Bekymringsbrevet giver udtryk for, det er chikane at blive ved med at planlægge vindmøller i Avnbøløsten, hvor borgere bliver opsøgt af Wind Estate med “knaldtilbud” og “slesk tale”. Borgerne frygter gener i form af støj og lysreflektioner fra vindmøllerne.

“Spørgsmålet er, om nogen ser mildere på udsigten til vindmøller, hvis de får kompensation for at have dem stående på 800-1000 meters afstand fra, hvor de bor. Der er ingen tvivl om, borgerne skal kompenseres,” siger Kristian Bonefeld let tvivlende over for, om accepten af havvindmøller stiger med et økonomisk incitament.

Planerne om vedvarende energi vil blive drøftet indgående de kommende måneder, hvor strukturerne for bæredygtige energikilder i Project Zero kommunen Sønderborg vil tage form. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.