Borgmester Jan Riber Jakobsen (K) modtog transportminister Thomas Danielsen (V) foran Aabenraa Rådhus. Ministeren er rundt at besøge landets 98 kommuner.

Transportministeren besøgte Aabenraa for at drøfte havneudvidelse

Transportminister Thomas Danielsen (V) lagde forleden vejen forbi rådhuset i Aabenraa for at drøfte havneudviklingen i Aabenraa med borgmester Jan Riber Jakobsen (K).

“Transportministeren og jeg drøftede udviklingen af havnen i Aabenraa, da et enigt byråd i Aabenraa Kommune netop arbejder for at videreudvikle en aktiv og bæredygtig erhvervshavn i Aabenraa af national og international betydning”, siger Jan Riber Jakobsen.

Aabenraas havn er i forvejen vigtig for leveringen af råstoffer til både byggerier og landbrug, og ikke mindst til udskibning af store vindmølledele, og i fremtiden kan der blive endnu mere travlt i havnen.

“Havnen oplever en stigende efterspørgsel. Derfor er der et behov for, at der foretages store investeringer i en udvidelse af Ensted Havn, så havnen også fremover kan spille en afgørende rolle for forsyningssikkerheden. Helt konkret er der behov for, at havnen i fremtiden kan håndtere stadigt større komponenter. Des­uden vil det kommende PtX-anlæg producere brændstof, som skal sejles til andre dele af verden, så der vil i fremtiden uden tvivl være mere aktivitet på havnen”, siger Jan Riber Jakobsen.

Motorvejsbro

Transportminister Thomas Danielsen og borgmester Jan Riber Jakobsen drøftede derudover den kommende motorvejsbro i Pad­borg med statslig medfinansiering, som blev en realitet efter det lykkedes at overbevise Folke­tinget om nødvendigheden af broen, i tæt samarbejde med de syddanske trafikordførere og medlemmer af Transportudvalget. 

Byrådet i Aabenraa Kommune besluttede allerede i 2021 at afsætte 25 millioner kroner til motorvejsbroen for at sikre udviklingen af transportområdet i Pad­borg til gavn for erhvervslivet.

Til sidst berørte borgmesteren og transportministeren muligheden for, at staten kan være med til at forbedre forholdene på togstationerne i Aabenraa Kommune, hvor der især har været ytret et ønske om at få bygget en elevator og forbedret adgangen til toiletterne på stationerne i Rødekro og Padborg. ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.