Skoleleder Michael Sørensen Petersen glæder sig til at byde 47 nye skoleparate børn velkommen på Lyreskovskolen

Stabilt elevtal på Lyreskovskolen

Der bliver optaget 47 skoleelever på Lyreskovskolen efter sommerferien. Det betyder, at der bliver nogenlunde samme plads på gange og klasselokaler som sidste år, hvor der kom 45 nye elever.

De nye elever bliver budt velkommen mandag den 14. august, hvor der sædvanen tro bliver dannet flagallé for dem.

“De kommende skoleelever bliver fordelt på to 0. klasser. Der må maksimalt være 26 elever i en klasse, så det passer meget fint. Skulle der i løbet af skoleåret komme nye elever til, så er det tilladt at forhøje tallet til 28 elever”, fortæller skoleleder Michael Sørensen Petersen.

600 elever

Lyreskovskolen har knap 600 elever, og der er 88 ansatte på den kommunale skole. I løbet af et skoleår vil der altid være udskiftninger, hvor nye elever kommer til og andre går fra. De sidste år har elevtallet ligget stabilt omkring 600 elever.

“Det bliver et spændende år med den nye store kommunale børnehave tæt på, hvor vi glæder os til samarbejdet”, siger Michael Sørensen Petersen. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.