Rinkenæs Skole har undgået at komme i betragtning til en lukning i det kommende sparekatalog, men der skal være fælles ledelse med Gråsten Skole, og Ahlmann-Skolen i Sønderborg lukker, hvis det står til Socialdemokratiet og Enhedslisten, mens Venstre er imod.

Rinkenæs Skole bliver reddet på målstregen

Sønderborg Kommunes børne- og uddannelsesudvalg har sendt et sparekatalog med omfattende nedskæringer og anbefaling af lukning af Ahlmann-Skolen i Sønderborg videre til behandling i byrådet. 

Forslaget indebærer også fælles ledelse på Rinkenæs Skole og Gråsten Skole samt Hørup og Lysabild skoler. 

Et flertal på fire bestående af Social­demokratiet og Enheds­listen går ind for sparekataloget, mens Venstres tre udvalgsmedlemmer ikke er indforstået med det.

“Venstre siger nej til kortsigtede besparelser på børne- unge området. Vi vil have indblik i den økonomiske ramme for Sønder­borg Kommune frem mod 2024, før vi tager så vidtgående beslutninger, som de massive besparelser på børne og skoleområdet indebærer. Søn­der­borg Kommune har et budget på fem milliarder kroner. Bespa­relserne bør drøftes i samlet sammenhæng med budgetforhandlingerne. Vi ved groft sagt ikke, om kommunen skal spare yderligere, eller om de massive sparerunder har virket. Kigger vi ind i besparelser på samlet 70 millioner kroner, som det var tilfældet i sidste års budget?” spørger Venstres politiske leder og viceborgmester Ellen Trane Nørby.

“Da vi indgik i byrådssamarbejdet for halvandet år siden, fik vi at vide, økonomien var sund. Siden har vi vedtaget det ene drastiske sparekatalog efter det andet. Venstre har med samtlige 11 medlemmer af gruppen taget ansvar og medvirket til hårde besparelser, men på børne- ungeområdet sætter vi hælene i. Vi kender ikke den økonomiske deroutes omfang,” siger Ellen Trane Nørby.

Tyske skoler er fyldte

Hun påpeger, at Sønder­borg Kommune bør kende behovene på skoleområdet, før man tager beslutninger som at lukke Ahlmann-Skolen.

“Der er de sidste fem seks år sket et fald i elevtallet på 750 børn. Prog­nosen siger, elevtallet falder yderligere med 250 elever de kommende år. Ukrainere og tyskere tegner sig for befolkningstilvæksten. De sender i høj grad deres børn i frie grundskoler. De tyske skoler er fyldt til randen. Det er et frit valg. Ikke mindst på den baggrund bør kommunen gøre sig behov og krav klart og lave en langsigtet planlægning på skoleområdet frem for at trække kortsigtede beslutninger om skolelukninger,” siger Ellen Trane Nørby.

S vil lukke skole

Socialdemokratiet ser ingen vej uden om skolelukninger.

“Vi skal spare i omegnen af 35-45 millioner kroner, så for mig at se, er der ingen vej uden om skolelukninger. Vi er som politikere tidligere blevet bebrejdet, vi i valgkampe garanterer, der ikke kommer skolelukninger, og så lukker vi alligevel skoler. Denne gang har vi ikke kunnet forudse behovet for så drastiske besparelser. Det er aldrig sjovt at skulle spare så meget, som vi gør nu, men som ansvarlige politikere er vi nødt til at tage ansvar for kommunens økonomi,” siger Erik Lorenzen (S), Broager.

Rinkenæs Skole

Venstre går ikke ind for lukninger af små skoler som Rinkenæs Skole og Lysabild Skole. 

“Det dræner yderområderne for liv,” siger Venstres politiske leder, Ellen Trane Nørby med en understregning af, hun har hele sin gruppe bag sig i afvisningen af drastiske besparelser på børne- og ungeområdet.

Skolelederne i Rinkenæs og Gråsten ønsker ikke at kommentere fælles ledelse. Af høringssvarene fra de fire berørte skoler fremgår det, at man anser forslaget om fælles ledelse for at være betinget af økonomiske og ikke af pædagogiske årsager, og at man lader ledige stillinger på de pågældende skoler være udslagsgivende for besparelserne. Skolerne har forskellig kultur, hensynet til den enkelte elev går tabt, og de steder, man er gået over til fælles ledelse, er man gået tilbage til skoler med egen ledelse, fordi det ikke på nogen måde har fungeret i forhold til personale, forældre og ledelse, står der i høringssvarene. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.