Helle Blindbæk sætter sin lid til, at kommunen kigger på de muligheder for parkeringsforbedringer, der er ved Graasten Slot.

Der vanker P-bøder til bilister ved Graasten Slot

Slots- og Kulturstyrelsen har pr. 1. september lavet en aftale med det private parkeringsfirma Apcoa Parking om at holde et vågent øje med bilister omkring slottet.

Ifølge styrelsen bliver parkeringsreglerne på områdets brandveje nemlig ikke overholdt på trods af, at det ellers er tydeligt skiltet, hvor der ikke må parkeres.

Både for Slotsbakken, alléen fra Felstedvej op mod slottet og den mindre vej fra alléen ud mod Slotsgade gælder det, at der er parkering forbudt på alle tidspunkter af døgnet.

Fremover kan der blive udstedt parkeringsbøde til de bilister, der ikke overholder reglerne. 

Slots- og Kulturstyrelsen henviser i stedet til den gratis parkeringsplads på Slotsgade og de markerede p-pladser langs samme gade.

Formand for Gråsten-Adsbøl Menighedsråd, Helle Blindbæk, har modtaget informationen om, at der er hyret et parkeringsselskab til at varetage opgaven.

“Som udgangspunkt finder jeg det helt naturligt, at gældende færdselsregler skal overholdes; der må ikke parkeres på brandveje. Kirke­personalet bruger mange ressourcer på at sætte skilte op i forbindelse med kirkelige handlinger. Den opgave er vi gerne foruden”, siger Helle Blindbæk.

“Når det er sagt, håber jeg inderligt, at kommunen revurderer indretningen af parkeringspladsen op ad Slots­bakken. Menig­heds­rådet gjorde indsigelser over de mange pladser, der blev sløjfet til fordel for holdepladser til busser. Lad os få de skrå parkeringsbåse tilbage og blot en enkelt af- og påstigningsmulighed for busserne”, fastslår Helle Blindbæk, som peger på, at gæsterne til Den kongelige Køkken­have og til Slots­kirken kræver flere parkeringsmuligheder. 

“Vi har nu engang folkekirke i Slotskirken og bruger den ofte flere gange i løbet af ugen. Der er langt fra kirken ned i byen, når man er dårligt gående”, lyder det fra Helle Blindbæk. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.