Padborg Transportcenter, hvor der i dag findes 2000 arbejdspladser og hver eneste dag passerer 7000 lastbiler over grænsen.

Padborg får ny motorvejsbro

Efter 21 års ventetid får Padborg endelig en ny motorvejsbro. Aabenraa Kommune har afsat 25 millioner til projektet, som nu får statslig medfinansiering.

Oprindeligt var det byrådet i Bov, som vedtog, at der skulle bygges en bro. 

Borgmester Jan Riber Jakobsen (K) er glad for, at området nu får det løft, der er brug for.

“Jeg er kort sagt stolt over, at vi er lykkedes med at overbevise Folketinget, i tæt samarbejde med syddanske trafikordførere og medlemmer af Transport­udvalget, om, at broen har sin berettigelse. Der er et stort behov for en ny bro, så motorvejen ikke længere er en barriere for virksomheder og medarbejdere i Pad­borg, som gerne vil benytte arealerne vest for motorvejen. En ny bro bliver en stor gevinst for både nuværende og kommende virksomheder”, siger Jan Riber Jakobsen.

Også erhvervslivet har haft et stort ønske om en ny motorvejsbro, der skal gøre betingelserne for at drive virksomhed endnu mere optimale.

“Der er ingen tvivl om, at tilsagnet om en ny motorvejsbro vækker glæde hos de virksomheder, der har hjemme i Padborg Transport­center. Samtidig bliver det også en gevinst for de virksomheder, der overvejer at flytte til området. Det skaber optimale infrastrukturforhold for erhvervslivet, og det er med til at gøre porten til Europa endnu mere tilgængelig for både national og international transport. Padborg Transport­center er et erhvervsområde i vækst, og vi oplever stor interesse fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Padborg, fordi vi ligger tæt ved Tysk­land, og vi har en god infrastruktur. Med broen bliver mulighederne endnu bedre”, siger Helle Malene Kjølsen Olsen, der er chef for Erhverv & Bæredygtighed i Aabenraa Kommune. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.