blank

Formanden Jens Peter Skjøth aflagde beretning om årets gang på Holbøl Landbohjem.

Ny forpagter snart på vej i Holbøl Landbohjem

Bestyrelsen i Andels­selskabet Holbøl Landbohjem er i fuld gang med at finde ny forpagter.

Det nævnte formanden, Jens Peter Skjøth, i sin beretning på generalforsamlingen.

“Der har være flere ansøgere, men fra bestyrelsen side har vi valgt at gå med en enkelt ansøger, som vi tror på”, sagde Jens Peter Skjøth, som forventer en afklaring i løbet af kort tid.

“Desværre er aftalen ikke helt på plads, men vi er dog så langt i forløbet, at vi forventer snart at kunne sætte en underskrift”, sagde Jens Peter Skjøth, som samtidig udtrykte tilfredshed med samarbejdet med den hidtidige forpagter, Ole Søndergaard, men fastslog, at bestyrelsen naturligvis respekterer, at Ole Søndergaard har valgt at stoppe som forpagter.

Jens Peter Skjøth nævnte, der er blevet sat nye vinduer i landbohjemmet. 

“Det koster at renovere huset, så vi kommer ud med et mindre underskud på ca. 28.000 kr”, lød det fra formanden. ■

blank

Der var fint fremmøde til generalforsamlingen, hvor dirigenthvervet traditionen tro var lagt i hænderne på Peter Hell.

blank

Forpagter Ole Søndergaard overværede generalforsamlingen fra disken.

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 7. marts 2024

Skrevet af

Søren Gülck
Søren GülckFotograf
Ring 23 80 12 54

Fotos af

Søren Gülck
Søren GülckFotograf
Ring 23 80 12 54

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.