Asmus Carstens var i 56 år en aktiv del af Frem Egernsund.

Mr Frem Egernsund er gået bort

Asmus Carstens, også kendt som “Mr. Frem”, er gået bort, 81 år gammel.

Han var gennem en menneskealder en højt respekteret fodboldleder, først og fremmest på grund af sit mangeårige og utrættelige virke som frivillig i sin lokale klub, Frem Egernsund.

Han blev ganske vist født i Bjerndrup ved Tinglev, men som 10-årig flyttede han til Egern­sund, hvor han i øvrigt senere blev brugsuddeler. Og da han i 1960 fyldte 18 år, blev han en del af Frem Egern­sunds bestyrelse og fodboldudvalg. Og tre år senere satte han sig i formandsstolen.

Gennem årene var det ikke mindst seniorfodbolden, som havde hans store interesse, og på et tidspunkt kunne den lille klub mønstre hele fire herreseniorhold.

“Det var jo virkeligt imponerende for så lille en klub som vores”, fortalte han i forbindelse med sin fratrædelse som frivillig fodboldleder i klubben i 2016.

Idrætsanlæg fik hans navn

Gennem de 56 år som frivillig varetog han en lang stribe af poster i klubben. Blandt andet var han formand i 33 år, kampfordeler, sponsorsælger, han sad i lottospilsudvalget, han stod i spidsen for julestævnet, og så var han ikke mindst træner for diverse hold i stort set samtlige 56 år.

I 2014 blev Frem Egern­­sund omdøbt til Egern­sund Kultur- og Idræts­­forening. Navne­forandringen var ikke med den mangeårige formands gode vilje, men han affandt sig med det nye navn.

“Jeg har faktisk haft noget med fodbold at gøre hver dag, og det er jo dejligt. For mig har det været afslappende at komme ud i klubben og lave noget, som jeg godt har kunnet lide. Og så har jeg været heldig at få gode venskaber i klubben”, udtalte Asmus Carstens i forbindelse med sin fratrædelse.

Da Asmus Carstens fejrede sin 75-års fødselsdag, var det da også i fodboldklubben i Egernsund. Her blev idrætsanlægget i øvrigt opkaldt efter ham: Asses Plads.

Hædret for sin store indsats

Asmus Carstens modtog ganske fortjent en lang stribe af udmærkelser og hædersbeviser for sit store frivillige arbejde, bl.a. DBU Jyllands Guld­emblem, som udelukkende gives til fodboldledere, der har ydet en ekstraordinær indsats i fodboldens tjeneste.

Han var også altid en fast deltager på både Region 4’s årsmøde og på DBU Jyllands delegeretmøde, og han var altid på talerstolen for at markere sine holdninger og udnytte sin demokratiske ret.

Asmus Carstens trak sig officielt fra bestyrelsesarbejdet i en alder af 73 år.

Dengang forklarede han det med, at han gerne ville lade nye kræfter komme til, og at han i øvrigt ikke var så frisk, som han havde været.

Klubmandens bedste råd

Han fortsatte dog et stykke tid med at stå for lottospil og være speaker til det traditionelle julestævne i Egernsund-Hallen.

Og da vi interviewede ham i forbindelse med hans fratrædelse, opsummerede han sine mangeårige erfaringer som klubmand i dette råd til andre fodboldklubber: 

“Det er vigtigt med forældreinddragelse og generelt mange frivillige, og så er det nødvendigt at få samlet nogle gode udvalg. Sørg for at der er et godt sammenhold og værn om det”.

Med Asmus Carstens’ død har breddefodbolden mistet en af sine store forkæmpere og ildsjæle. ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.