Preben Lunding Nielsen og Kaj Christensen

Menighedsrådsvalg i Bov og Holbøl sogne

Annonce

Til september afholdes der menighedsrådsvalg i Bov sogn og Holbøl sogn. Forud for dette, har de to formænd fra sognene, sat ord på nogle af de spørgsmål der naturligt dukker op, hvis man overvejer at stille op til menighedsrådet.

Hvilke opgaver har man som medlem i menighedsrådet? 

Menighedsrådets primære opgave er at sørge for rammerne for evangeliets udbredelse i bredeste forstand.

Opgaver og ansvar spænder vidt, lige fra diakoni, kirkegården og kirkens ansatte, til kirkens bygninger/arealer, aktiviteter og økonomisk drift. Derfor har vi brug for medlemmer med forskellig baggrund og interesse. 

I menighedsrådet er der nogle udvalg, f.eks. aktivitetsudvalget og kirke- og kirkegårdsudvalget. Her melder man sig ind i de udvalg og på de poster man har særlig interesse for.

Vi er med til at planlægge aktiviteter og har stor indflydelse på livet i kirken. Vi værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Vi ansætter kirkens personale, og har ansvaret for at give de ansatte de bedste arbejdsforhold og nogle gode rammer at arbejde indenfor. 

Er det realistisk at være medlem af menighedsrådet når man har fuldtidsarbejde?

Ja, selvom der selvfølgelig skal afsættes tid til diverse møder, så tages der et meget stort hensyn til os der er på arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at møderne typisk bliver placeret uden for normal arbejdstid. Vi tror, at et menighedsråd sammensat af en bred aldersgruppe, også dem der er på arbejdsmarkedet, giver den bedste helhed.

Skal man være fast kirkegænger for at stille op, eller hvilke krav stilles der?

Man behøver ikke at komme til gudstjeneste i kirken hver søndag for at stille op i menighedsrådet. Det giver naturligvis god mening, at man har kendskab til, hvad der foregår i den lokale kirke. Måske har man været til koncert eller foredrag, eller bare i det hele taget læst om hvad der foregår i kirken. De eneste krav der stilles for at stille op er, at man er fyldt 18 år, er medlem af Folke­kirken og have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen. 

På landsplan har der tidligere været mangel på kandidater der stiller op til menighedsrådet. Hvad kan årsagen være til det?

Der kan være usikkerhed omkring, hvad det indebærer at være medlem af et menighedsråd.

Generelt er det en udfordring at få folk til at melde sig til frivilligt arbejde, det være sig i sportsklubber, bestyrelser etc. da tiden for mange er en knap ressource. Vi er derfor gode til at nytænke procedurer, og hele tiden optimere. Vi mødes ikke bare for at mødes, og vi forsøger hele tiden at skære ind til benet med de opgaver der skal løses, så vi bruger tiden effektivt. 

Vi ved at mange har familie og andre interesser som der også skal prioriteres, så det derved ikke altid er muligt at deltage i alt hvad der foregår.

Hvad sker der på orienteringsmødet i august?

Her vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne periode, kommende opgaver samt datoer og regler for valgforsamlingen.

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål under møderne, men man er også velkommen til at kontakte formændene telefonisk eller pr. mail.

Kontakt:

Formand for Holbøl Menighedsråd
Preben Lunding Nielsen
Tlf.: 40 16 71 55 – Mail: prebenlunding53@gmail.com 

Formand for Bov Menighedsråd
Kaj Christensen
Tlf.: 24 25 19 72 – Mail: formand@bovmr.dk

Orienteringsmøder

Holbøl sogn
12. august kl. 19.00 i Grænseegnens friskoles forsamlingssal

Bov sogn
13. august kl. 19.00 på Bov Kro.