Læserbrev:

Lukning af Aktivitetshuset i Padborg er et chok

Kultur- og Fritidsudvalget havde på sidste møde en indstilling fra Børn og Kultur om at lukke A-huset (Aktivitetshuset) i Padborg fra den 31. december 2023.

Dette kom som et chok for os. Hvorfor dette ønske og hvorfor sådan et hastværk?

Vi er rigtigt mange, ud over de børn og unge der til daglig bruger huset, som er meget glade for A-huset i Padborg, og vi ønsker det skal fortsætte. 

Til daglig kommer lokalområdets børn og unge, foreninger mødes og hygger med deres forskellige aktiviteter, og også det tætliggende DSI Valdemarshus benytter sig af stedet. Der er perfekte lokaler og forhold, som er guld værd.

Hvis politikerne beslutter at fjerne dette tilbud til børn og unge i Padborg, så er der absolut ingen steder, de kan tage hen – også selvom, at der i perioder ikke har været så mange brugere.

Huset er præcis som vi gerne vil have det, og på hjemmesiden står følgende:

“A-huset er stedet hvor børn og unge kan mødes under trygge forhold. De kan hygge sig, spille og udfolde sig kreativt. A-huset tilbyder desuden udlån af lokaler til ikke-kommercielle formål, foreninger og andre interessegrupper”.

Efter udvalgsmødet kunne vi heldigvis konstatere, at det blev besluttet at sende sagen tilbage til forvaltningen for mere sagsuddybning. 

Vi håber, at I giver det en chance og at der ikke bliver fjernet mere i Padborg, men at det bliver prioriteret i stedet for. 

Som bonus kan vi fortælle, at huset ligger centralt midt i byen med gode tilkørselsforhold med bus og togbane lige overfor. Oveni er det handicap venligt med elevator, så etagerne kan benyttes af alle.

Fine lokaler

Huset byder på små fine lokaler, der bruges til mange forskellige aktiviteter, f.eks. mødes en gruppe sypiger i huset, og de afvikler deres sykurser i weekender. Aktivitetshusets Kunstmiljø mødes hver uge og maler sammen.

I sagsfremstillingen står der, at antallet af børn og unge, der har benyttet tilbuddet har været faldende. 

En optælling siden april 2022 viser, at hvor der i 2022 var gennemsnitligt 13 børn/unge pr. åbningsdag er tallet siden april 2023 ca. 5 børn/unge pr. åbningsdag.

Hvilke tiltag har ledelsen for A-huset foretaget efter at der er konstateret faldende børne/brugertal? 

Hvilke tiltag er der foretaget for at gøre opmærksom , at vi har dette gratis tilbud i Padborg for både børn og unge og for frivillige foreninger.

Vi håber, at I vil tænke jer godt om og træffer den rigtige beslutning om ikke at afvikle Aktivitetshuset i Padborg.

Skrevet af
Ninna Schrum
Ditte Vennits Nielsen
Medlemmer af Lokalforeningen Frøslev/Padborg

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.