Artikelbeskrivelse

Julemærkets fader stammede fra Holbøl

Af Gunnar Hattesen
I 1903 fik postekspedient Einar Holbøll (1865-1927) en god idé midt i sorteringen af bjerge af julehilsener på Købmagergades Postkontor i København.
Der var stor travlhed med at bringe juleposten frem inden jul. Denne jul blev der ekspederet godt 2 millioner breve og postkort i København.
Einar Holbølls idé gik ud på, at man kunne indsamle penge ved at lægge 2 øre ekstra i frivillig afgift på hver jule- og nytårshilsen.
Det ville blive til rigtig mange penge, og de indsamlede penge skulle gå til tuberkuloseramte børn.
I starten af 1900-tallet var tuberkulose en frygtet folkesygdom, og når lungesygdommen ramte børn, virkede den ekstra uretfærdig og grusom. Disse børn ville Einar Holbøll hjælpe.
Det første julemærke i 1904
Allerede året efter – i 1904 – udkom verdens første julemærke, og for kun 2 øre kunne man støtte julemærkehjem i Danmark. Dengang kostede brevportoen 3 øre og en biografbillet 50 øre. Danskerne tog så godt imod julemærkerne, at oplaget det første år var oppe på 6 millioner.
Julemærkesagen gjorde Einar Holbøll berømt. Han blev i 1905 tildelt postmesterembedet i Gentofte, og i 1909 blev han postmester ved Charlottenlund Posthus.
Holbøll arbejdede videre med sin hjertesag, og ideen bredte sig snart til mange andre lande.
Einar Holbøll døde i 1927, kun 62 år gammel. I 2012 blev der rejst en mindesten for ham i Holbøl, hvor hans slægt stammede fra. 

I 2012 blev der rejst en mindesten for Einar Holbøll i landsbyen Holbøl Arkivfoto

I 2012 blev der rejst en mindesten for Einar Holbøll i landsbyen Holbøl
Arkivfoto