Gråsten Landbrugsskole får moderne energianlæg

Gråsten Landbrugsskole har indviet et nyt klima- og energianlæg samt nye energibesparende malkerobotter og foderanlæg i kvægstalden.

Skolen kigger dermed ind i en fremtid med klimaneutral el. 

Forstander Bjarne Ebbesen glædede sig ved indvielsen over det nye klimavenlige og energibesparende anlæg, som vil klimaoptimere skolens landbrug via øget energiudnyttelse, nedbringelse af klimagasser og produktion af energi fra gylle. 

Ingen CO2 afgift

Det var medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen (V), som klippede snoren.

“Jeg er dybt imponeret over, hvad I formår på Gråsten Landbrugsskole. I var nogle af de allerførste, der tog malkerobotter ombord. Nu viser i vejen for klimaløsningen”, sagde Asger Christensen, som sagde, at landbrugsskolen er et fyrtårn, som alle landmænd kan kigge mod og finde inspiration hos.

“Et hurtigt blik på Fiskbæk gør det helt klart for mig, at dansk landbrug godt kan blive CO2-neutral uden en afgift”, fastslog Asger Christensen, som driver en gård ved Kolding og har haft to sønner på Gråsten Landbrugsskole. ■

Medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen (V) indviede det nye biogasanlæg.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.