Frøslevlejren blev etableret i 1944 under 2. Verdenskrig og husede ca. 7000 danskere, typisk modstandsfolk, der var fanger af den tyske besættelsesmagt. Lejren afspejlede de særlige danske besættelsesforhold, hvor staten Danmark nød en vidtstrakt grad af selvbestemmelse, idet forholdene var tålelige og i stærk kontrast til de tyske kz-lejre. Frøslevlejren har siden 1969 været et museum under Nationalmuseet.

Frøslevlejren på finansloven

Kulturen i Sønderjylland får et lille løft på årets finanslov. Både Frøslevlejren, Dybbøl Mølle og og stationsbygningen i Tønder er der sat penge af til.

For i Den Selv­ejende Insti­ tution Frøslev­lejren (DSI) er bevillingen på tre millioner kroner særdeles tiltrængt. 

Med de tre millioner, som der er på vej fra staten, og yderligere tre millioner, som kommer fra Aabenraa Kommune, er man nu halvvejs med finansieringen til en renovering af lejrens energikilde.

Flere af barakkerne i Frøslev­lejren har været plaget af fugt. Det problem kan man komme til livs ved at få installeret enten fjernvarme eller jordvarme.

I øjeblikket varmes barakkerne op med el-radiatorer, og det vil man nu have ændret på. 23 ud af 25 barakker i Frøslev­lejren bliver drevet af DSI. De øvrige to drives af Nationalmuseet.

“Det er på tide, at vi finder en miljømæssig og økonomisk bæredygtig løsning. Det er en forudsætning for, at vi kan sørge for, at bygningerne er opvarmede og i god orden”, fortæller Ditte Hviid, der er udviklingskoordinator i Den Selv­ejende Institution Frøslevlejren.

Når der kan skrues ordentligt op for varmen i de gamle barakker, er det planen at renovere lejren, så dens udseende føres tilbage til tiden omkring 2. Verdens­krig bl.a. ved at fjerne nogle træer og buske og opsætte pigtrådshegn enkelte steder. ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.