Der deltog omkring 40 personer i orienteringsmødet på Bov Kro om det kommende menighedsrådsvalg.

Folk står i kø for at opstille til menighedsråd

Menighedsrådsvalget i Bov Sogn bliver en spændende affære.

Der skal vælges 10 folkevalgte til det nye menighedsråd for de næste fire år, men allerede nu er der stor interesse for at blive medlem af det menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent.

På et orienteringsmøde på Bov Kro ytrede seks personer interesse for at stille op til det nye menighedsråd. Desuden ønsker syv personer i det nuværende menighedsråd at genopstille.

Menighedsrådets formand, Kaj Christensen, var virkelig glad for at se så mange mennesker til orienteringsmødet. 

“Det er dejligt, at så mange borgere viser interesse for vores arbejde, og at så mange er villige til at stille op til valget”, sagde Kaj Christensen.

Mødet blev indledt med en orientering om aktiviteterne i det forgange år.

Herefter fortalte sognepræst Solvejg Dam-Hein om præstegerningen og hvad dagligdagen indeholder. Tilhørerne fandt det vældigt spændende at få indblik i, at præstegerningen ikke blot består i at holde prædiken om søndagen.

Valget

Menighedsrådsvalget bliver afholdt tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Grænsehallerne i Kruså.

Stedet er valgt, så der er god plads til alle og afstandskravene kan opretholdes.

Der skal vælges 10 personer, da medlemstallet i folkekirken er på knap 6.000 medlemmer i Bov Sogn. 

Reglen er, at der er fem medlemmer i et menighedsråd og yderligere et medlem pr. 1.000 indbygger. Derfor skal der i år blot vælges ti og ikke elleve som hidtil. ■

Fakta

Bov Sogns Menighedsråd består i indeværende valgperiode af:

Anne Grethe Schlaikjer-Petersen, Anni Toft, Arne Bondo-Andersen, Gitte Riise, Hans Jørgen Refslund, Rosemarie Østergaard Nielsen, Jens Erik Bendtsen, Jens Christian Hvergel, Marius Nørgaard, Mogens Thrane og Kaj Christensen. Desuden er de tre præster også medlem. Det er Maria Odgaard Møller, Solvejg Dam-Hein og Helle Frimann Hansen. Medarbejderrepræsentant er Camilla Riis.

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80