Artikelbeskrivelse

Fjernvarme går i land i Egernsund

Af Søren Gülck

Netop i disse dage går fjernvarmen i land i Egernsund. Inden vinteren sætter ind, har alle tilsluttede varmeforbrugere i Egernsund fået miljørigtig fjernvarme i radiatorerne.

Etableringen af den dobbelte undersøiske forsyningsledning er et af Gråsten Fjernvarmes største projekter, siden opførslen af det CO 2 neutrale varmeværk, hvor 25 % af det samlede energiforbrug stammer fra solenergi.

Strækningen fra Gråsten til Egernsund er på 235 meter. Boringen i havbunden er sket uden de store gener. “Vi har undgået at ramme større sten, men til gengæld ramte vi ind i en del jernskrot, som skabte mindre forsinkelser”, siger Peter Mikael Stærdahl, der er direktør i Gråsten Fjernvarme.

Fjernvarmerørene ligger i en dybde af 18-20 meter. På Egernsundsiden kobles de på en nyopført pumpestation, som bliver placeret på Brillevej.

Største kunde

Den tidligere Egernsund Skole bliver den største enkeltaftager af fjernvarme.

“Fra starten er en tredjedel af de mulige varmeforbrugere i Egernsund tilkoblet, og vi forventer, at der i de kommende måneder kommer flere til”, siger direktør Peter Mikael Stærdahl.

“Vi kan desværre ikke arbejde hurtigere, end vi gør. Vi kan kun grave få steder ad gangen af hensyn til borgerne og fordi udrykningskøretøjer skal kunne komme frem. Så snart vi er færdige de nuværende steder, fortsætter vi nye steder”, forklarer Peter Mikael Stærdahl, som er glad for den positive modtagelse, som der er til fjernvarme i Egernsund. ♣